Utveckling för arbets- och näringsliv

 

Vi medverkar som aktör för att vidareutveckla det energirika och företagsamma Österbotten och står för initiativ och innovationer som stärker arbets- och näringslivet. Vi prioriterar tjänster riktade till små och medelstora företag samt utveckling av landsbygdens näringar.

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h