Gemensam ansökan avslutades

Vårens gemensamma elevantagning till andra stadiets utbildning avslutades 14.3.2017. Totalt kom 680 ansökningar till Yrkesakademin i Österbotten (alt. 1-5).

Totalt 252 personer sökte till YA som förstahandsval. Motsvarande siffra i fjol var 327 personer. I årets gemensamma elevantagning hade YA 364 platser att söka.

Antagningsprocessen fortsätter ännu en tid med bland annat antagning till handledande utbildning för den grundläggande yrkesutbildningen samt tilläggsansökan. De som blir antagna får besked personligen.

suomeksi 30hineenglish 30h