YA med i nationellt projekt som enda svenskspråkiga yrkesläroanstalt

YA är som enda svenskspråkiga yrkesläroanstalt med i ett nationellt projekt som ska stöda personalen under reformen av yrkesutbildningen.

Projektet Bästa kunnande stöder under åren 2017-2019 undervisnings- och handledningspersonalens kunnande när arbets- och verksamhetsmiljön samt lagstiftningen ändrar genom reformen inom yrkesutbildningen.

YA har av Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen tilldelats ansvaret att som svenskspråkig utbildningsanordnare delta i Bästa kunnande-projektet. YA kommer via det finlandssvenska nätverket att sprida information till alla svenskspråkiga yrkesläroanstalter.

Inom Bästa kunnande projektet har man skapat en blogg där du kan följa med vad som händer: http://blogit.jao.fi/parastaosaamista/category/ya/

 

suomeksi 30hineenglish 30h