YA:s studerandekår/föreningar

Som studerande vid YA! kan du påverka din studievardag genom att antingen själv välja att gå med i den studerandeförening som finns vid din enhet eller genom att ta kontakt med de styrelsemedlemmar som sitter med i studerandekåren för hela YA!.

Studerandekårens uppgift

Den främsta uppgiften för studerandekåren inom YA! är att bevaka dina intressen som studerande samt att arbeta för din trivsel under studietiden.

Lagen om yrkesutbildning säger följande om studerandekåren:

41 § Elevkår
Varje läroanstalt där det ordnas utbildning enligt denna lag har en elevkår som består av de studerande.
Elevkåren skall främja samarbetet mellan de studerande samt skolarbetet. Elevkåren för studerandes talan i ärenden som avses i 36 §.

36 § Hörande av studerandena
Utbildningsanordnaren skall ge de studerande möjlighet att delta i utvecklandet av utbildningen samt höra dem innan beslut fattas i ärenden som gäller undervisningen eller som annars väsentligt inverkar på de studerandes ställning.

Studerandekåren i praktiken

Studerandekårens talan förs av en vald styrelse. Styrelsen utses av studerandeföreningar, som väljs i de lokala enheterna, som består studerande från:

  • Enheten i Vasa
  • Enheten i Närpes
  • Enheterna i Pedersöre och Jakobstad

Studerandeföreningarna i grupp 1 och 2 väljer (3) tre styrelsemedlemmar som ingår i Studerandekårens styrelse, studerandeföreningarna i grupp 3 och 4 väljer (2) två styrelsemedlemmar. Studerandekårens styrelse kommer då att bestå av (10) tio medlemmar. Inom sig väljer Studerandekåren ordförande, viceordförande, sekreterare samt andra funktionärer som anses nödvändiga.

Mandatperioder för studerandeföreningarnas styrelser och studerandekårens styrelse:

  • Studerandeföreningarna: Val genast på hösten 1.9 och styrelserna sitter fram till nästa höst 31.8 (= ett läsår).
  • Studerandekårens styrelse: Val genast på hösten 14.9 och styrelsen sitter fram till nästa höst 13.9 (= ett läsår).

Studerandeföreningarnas kontaktlärare är följande personer:

YA-Nord: Theresia Heimdahl  
Gamla Vasa: Maria Lund och Jimmy Sandbacka
Närpes: Diana Lund och Jessica Storgård

 

 

Uppdaterat:

onsdag, 26 oktober 2016

suomeksi 30hineenglish 30h