Yrkesprov & Examenstillfälle

Yrkesprov kallas de dagar när den studerande som går läroplansbaserad grundexamen visar sitt yrkeskunnande i arbetet. Yrkesprovet kan utföras under perioden av inlärning i arbetet och bedöms av arbetsplatshandledaren. Bedömningen sker utgående från givna kriterier. Studerande utför 3-5 yrkesprov under studietiden beroende på examen. Under en bedömningsdiskussion ger bedömaren och läraren vitsordet för yrkesprovet. Studerande deltar också i diskussionen.

Examenstillfälle kallas det när du som vuxenstuderande/examinand visar ditt yrkeskunnande i arbetet. Examenstillfället sker oftast på din egna arbetsplats eller i slutet av period av inlärning i arbetet inom en förberedande utbildning.

En representant för arbetstagare, arbetsgivare  och lärare bedömer examenstillfället utgående från bedömningskriterierna för respektive examensdel. En av bedömarna är examensmästare. Examinanden utför vanligen 2-5 examenstillfällen beroende på examen. När examenstillfället är bedömt samlas bedömarna till bedömningsmöte vid vilket de gör ett bedömningsbeslut över vitsordet för examensdelen. Vitsordet för en grundexamen är 1-3 och för en yrkes- eller specialyrkesexamen godkänt eller underkänt.

Uppdaterat:

torsdag, 25 augusti 2016

suomeksi 30hineenglish 30h