frisor_vux_465_01

Frisör

 

Grundexamen inom hårbranschen - Frisör

De grundläggande värdena inom frisörens arbete och hårbranschen är hög kvalitet på tjänsterna, kundorientering och kundtillfredsställelse. Lika viktigt är det att i verksamheten ta hänsyn till värden som hälsa, säkerhet och estetik. I och med att multikulturen breder ut sig bland både kunderna och frisörerna är det viktigt att respektera människors individualitet och kulturella bakgrund samt jämlikhet och flexibilitet. De vägledande principerna inom hårbranschen är ansvar, att skapa och upprätthålla kundrelationer som bygger på tillit samt att skapa en trivsam och rogivande miljö för kunderna
 
Grundexamen inom hårbranschen– Frisör består av sju examensdelar varav fem obligatoriska och två valbara examensdelar . Examen är avlagd när de obligatoriska delarna och två valbara examensdelar har avlagts med godkänt vitsord.

Obligatoriska examensdelar:
1.  Hårklippning och skäggbehandling
2.  Frisyrer och makeup
3.   Färgbehandlingar
4.   Permanentbehandlingar
5.   Företagande och företagsverksamhet inom hårbranschen

Valbara examensdelar (varav du väljer två )
1.   Stilkonsultation
2.   Servicehelheter inom vårdbehandlingar och styling
3.   Examensdelar från yrkesinriktade grundexamina
4.   Examensdel från yrkesexamina,
5.   Examensdel från specialyrkesexamina
 
DET HÄR KAN DU JOBBA SOM
Frisörens arbetsplats finns på en salong som egen företagare eller anställd. Som frisör kan du också jobba på spa-avdelningar eller på teater.
 
HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN
I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter. Omfattningen av den utbildning som förbereder för grundexamen inom hårbranschen – frisör bestäms utgående från dina tidigare studier, arbetserfarenhet och kunnande så, att det är möjligt för dig att uppnå de krav på yrkesskicklighet som anges i examensgrunderna  Den examensförberedande utbildningen följer med den senaste utvecklingen inom området, den är flexibel och fokuserad på att lyfta fram dina starka sidor. Utbildningen förverkligas dagtid och kvällstid som flerformsstudier med när- och distansstudier samt inlärning i arbetet på arbetsplatser ute i näringslivet och i vår salong PointCut. Som frisörstuderande kan du delta i tävlingar och mässor både nationellt och internationellt. Branschens mångåriga tävlingserfarenhet har gjort att YA:s frisörstuderande klarat sig bra i konkurrensen. 


 
STUDIEORT
Utbildningen ordnas vid enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A med start i september 2014
En del av utbildningen förläggs till utbildningsplattformen Fronter.
 
ANSÖKAN
Ansökningstiden utgår den 11.4.2014. Intervjuer ordnas under våren 2014
Ansökningsblanketten skrivs ut från sidan ansökan eller beställs av studiesekreteraren, tfn 06-324 2377 eller vuxcenter@yrkesakademin.fi
Ansökan sänds till: Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa
 
KOSTNADER
Examensavgiften är en engångskostnad om 58,00 euro. Övriga utgifter som matkostnader och kostnader för studiematerial kan tillkomma.
 
FÖRFRÅGNINGAR:
Teamledare, lektor i yrkesämnen Johanna Nykamb tfn 044-750 31 19
eller johanna.nykamb@yrkesakademin.fi
 
Avdelningschef
Elisabet Björk-Norrgård / 050-336 82 81 eller elisabet.bjork-norrgard@yrkesakademin.fi
© Yrkesakademin i Österbotten