buss_vux_465

Yrkesexamen för busschaufför

Utbildning för busschaufför


D22:
Närpes, kvällstid.Startar 11.03.2014 och pågår till juni 2015.
Kursinnehåll: fordonsteknik, samarbete och kundtjänst, säkerhet, fjärrtrafik, beställningstrafik, inlärning i arbete. Efter avslutad kurs erhåller du D-körkort, yrkeskompetens och yrkesexamen.
Anmälan senast 28.2.2014.

ANSÖKAN: Ansökan görs på blankett som finns uppe på YA!:s hemsida under fliken ansökan. Blanketten ifylles, undertecknas och skickas till YA!. Adress finns på blanketten. Till ansökan bifogas även kopia av körkortet.

ANMÄLAN OCH INFORMATION
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Yrkesakademin i Österbotten
Enheten i Närpes
Ängskullsvägen 1
FI-64230 Närpes
Tfn +358 6 32 42 000 (växel)

eller

thomas.ingberg@yrkesakademin.fi, 0400-343293
ralf-gustav.kansa@yrkesakademin.fi, 050-3407163

© Yrkesakademin i Österbotten