Grundexamen i lantbruksbranschen

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

En hel examen består av de gemensamma examensdelarna plus 2-4 valbara examensdelar enligt vissa kombinationer.

Gemensamma examensdelar för alla

 1. Arbete inom lantbruksbranschen
 2. Landsbygdsföretagande
 3. Underhåll av markens odlingsskick och produktionsmiljön

  Exempel på valbara examensdelar, 2-4 av dessa väljs för att få en hel examen

Växtproduktion

 • Behärskande av lantbrukets produktionsteknologi
 • Skötsel av produktionsdjur och omsorg om deras välbefinnande
 • Produktion av ekologiska produkter
 • Produktion av bioenergi
 • Underhåll och reparation av lantbruksmaskiner
 • Produktion av tjänster på landsbygden
 • Utnyttjande av skogarna
 • Byggnadsverksamhet på lantgården
 • Examensdel från andra examina, t.ex. Yrkesexamen i kreatursskötsel

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Landsbygdsföretagaren arbetar som egen företagare eller anställd på större gårdar. Han eller hon kan också arbeta med försäljning eller service av jordbruksmaskiner.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med näringslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och näringslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan. Vi erbjuder ca tre närstudiedagar per månad samt tillgång till en nätbaserad studieportal som komplement. Under utbildningens gång jobbar du med utvecklingsarbete för ditt eget lantbruksföretag. På så vis blir utbildningen samtidigt en tid av analys av ditt företag och planering för den framtida verksamheten. Examenstillfällen planeras och utförs i första hand på egna gården.

STUDIEORT

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa

ANSÖKAN

Ansökan sker via YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS