Kombistudier

Som studerande vid YA:s alla enheter och utbildningar har du möjlighet att avlägga dubbelexamen (kombiexamen). Du byter ut en del av de gemensamma examensdelarna till ett rekommenderat antal studieavsnitt från gymnasiets lärokurs med sikte på att avlägga studentexamen. Studieavsnitten från gymnasiet kan även ingå i valbara yrkesinriktade examensdelar.

Vid YA i Vasa hålls kombikurserna på dagtid i skolan. Studieavsnitten läses i 4-veckors block, två kombiblock under det första året, tre kombiblock under det andra året och ett kombiblock under det tredje året. Vid enheten i Närpes samarbetar vi med Närpes gymnasium, i Jakobstad och i Pedersöre samarbetar man med Aftis via distansstudier (ifall många är intresserade av kombistudier, kan Pedersöre gymnasium komma i fråga). Studietiden är densamma oberoende av om du läser kombi eller ej.

I kombipaketet ingår de obligatoriska studieavsnitten (6 kurser/ämne) i modersmål, finska, engelska och kort matematik samt 3 kurser hälsokunskap. Kurserna är avgiftsfria. Vill du komplettera med andra realämnen eller fördjupade kurser läser du kurserna på egen bekostnad på distans.  För dem som inleder sina studentprov våren 2022 blir fem ämnen i studentexamen obligatoriska och provet i modersmål är obligatoriskt för alla.

Studentprovet skrivs i Vasa på Vasa svenska aftonläroverk (Aftis), i Närpes i Närpes gymnasium och i Pedersöre och Jakobstad i Pedersöre gymnasium. Varje kombistuderande ska ha tillgång till en egen bärbar dator eftersom studentproven skrivs på dator och datorn används som arbetsredskap i undervisningen. Du som omfattas av utvidgad läroplikt får en dator till ditt förfogande. Nedan finns en länk till Studentexamensnämndens officiella rekommendationer:

Din studiehandledare vid YA ger närmare information om kombistudier och dubbelexamen i början av studierna. Gymnasierna ger information om kurslitteratur, e-läromedel och kriterier för datoranskaffning.

Att avlägga dubbelexamen är krävande och det är viktigt att kombistuderande är medvetna om tilläggsarbetet som gymnasiestudierna medför. För att den studerande ska kunna fortsätta sina gymnasiekurser förutsätts att alla gymnasiekurser i kombiblock 1 är avlagda med godkänt vitsord.

 

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

  • Fax: 06-324 2210
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS