• Två personer som sitter framför ett par datorer och laptops

    Programutvecklare och IT stödperson

    Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik (GE)

    180 Kompetenspoäng


Utbildningsorter

Vasa

Närpes

Kontaktperson

Tomas Backholm, tfn 044-750 32 03 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Christian Westergård, tfn 044-7503216 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Barbro Lepistö, studiehandledare, tel: 050-441 02 83 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Utbildningen startar följande gång:

Gemensam antagning 2020 samt Kontinuerlig antagning. Du inleder dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.
Kompetensområde - Programmering
Väljer du programmering blir du bra på att förstå övergripande programmeringsteori och delta i projekt inom t.ex. robot- spel- och webprogrammering.

Nya examensgrunder 1.8.2020

Denna utbildning får nya examensgrunder 1.8.2020, vilket innebär att utbildningens innehåll och examensbenämningarna (datanom/programutvecklare) kan ändra.

Arbete och karriär

Programutvecklare/IT-stödperson passar dig som vill skaffa gedigna branschkunskaper inom IT-branschen och dess olika delområden. Examen passar både dig som är nybörjare och dig som redan har arbetserfarenhet eller någon examen från tidigare.

Beroende på inriktning kan du studera bland annat informationsteknikens grundfärdigheter, tekniska stöduppgifter, systemstöd, att fungera i programmeringsuppgifter, att fungera som programutvecklare, installation av nöjeselektronik och AV-utrustning, förverkligande av molntjänster, upprätthållande av cybersäkerhet och teknisk försäljning.

Examen ger dig möjlighet att arbeta med många olika typer av uppgifter inom IT-branschen. En programutvecklare/IT-stödperson har ett intresse för teknik och att hitta lösningar på olika problem. Du klarar av att arbeta både självständigt och i grupp samtidigt som du övar upp din noggrannhet, flit och kreativitet. Du lär dig använda verktyg, material och arbetsmetoder som används i branschen. 

Examen öppnar dörrarna till globala arbetsuppgifter och en arbetsmarknad som kännetecknas av ständig utveckling och nytänkande. 

Examen ger behörighet att söka till högskolor och universitet.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna. Examen består av både obligatoriska och valbara examensdelar och inom ramen för dessa framgår kraven på yrkesskicklighet.

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Vi jobbar i en modern IT-lärmiljö som fungerar som en verkstad inredd med examensdelsvisa stationer. På var och en av dessa stationer studerar du saker som hör till examensgrunderna och jobbar med projekt anknutna till dem tillsammans med din lärare eller handledare. Genom att följa schemat som är uppgjort för närstudierna når du din examen på utsatt tid. Det är även möjligt att studera på distans eller bara avlägga någon enskild examensdel. 

Utbildningen är till sin natur mycket bred, konkret och praktisk och täcker ett stort område inom den mångsidiga IT-branschen. Utbildningen är lämplig såväl för unga som för vuxna redan yrkesverksamma personer som vill förkovra sig inom branschen. 
Alla har möjlighet att gå kombistudier i gymnasiet samt avlägga de gemensamma ämnen som behövs ifall man inte har avlagt dessa i någon tidigare examen. 

Oavsett studie- eller arbetsbakgrund startar vi alltid med att identifiera ditt kunnande och jämför det med kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna. Konstateras ett tidigare kunnande så påvisar man det i ett yrkesprov som hör till examensdelen. Saknar man kunnande inom någon examensdel inhämtar man det i någon lärmiljö på skolan eller ute i arbetslivet. Varje studerande får alltid en egen personlig utvecklingsplan (PUK) som specifikt visar vilket kunnande man behöver inhämta. På så vis kan varje enskild studerandes studietid variera beroende på kunnande, erfarenhet och personlig studietakt.

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid

Kostnader

27,50 € /termin

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Välj annan utbildning

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

  • Fax: 06-324 2210
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS