• Landsbygdsföretagare

  Landsbygdsföretagare

  Grundexamen inom lantbruksbranschen (GE)

  180 Kompetenspoäng

Kontinuerlig ansökan & läroavtal till
(tryck på orten):


Kontaktperson

Benita Wolin, studiehandledare, benita@Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.,
tel. 050-518 51 14

Roger Frants, Utbildare  tel. 044-750 32 55
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen startar följande gång:

Startar 17 september 2021

Du inleder dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Arbete och karriär

Med brett kunnande inom bioekonomi, växtodling, djurskötsel, teknik och tunga maskiner har landsbygdsföretagaren goda karriärmöjligheter inom växande näringar.

Efter avlagd examen kan du jobba som företagare på eget lantbruk eller som anställd på större gårdar med mångsidiga uppgifter. Inom livsmedelsbranschen, service samt försäljningsbranschen finns också gott om arbetstillfällen.

Du kan även jobba som maskinentreprenör, montör eller som chaufför av tunga maskiner.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

 Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns. 

 • Kompetensområdet för lantbruk är speciellt anpassat för dig som står inför generationsväxling.
 • Kompetensområdet för lantbruksteknologi är anpassat för dig som är intresserad av lantbruk och maskiner.

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer.

Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår, oavsett om du har som mål att avlägga hela examen eller de examensdelar.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Heta arbeten, arbetssäkerhet, första hjälpen samt växtskyddsexamen.

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid

Kostnader

40,00 € /termin

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Kompetensområden

Kompetensområdet för lantbruk

Kompetensområdet för lantbruk ger dig brett kunnande inom växtodling, djurproduktion och lantbruksekonomi.

Kompetensområdet för lantbruk är speciellt lämpat för dig som står inför en generationsväxling.

EXAMENSUTBILDNING

En hel examen består av de gemensamma examensdelarna plus 2-4 valbara examensdelar enligt vissa kombinationer.

Gemensamma examensdelar för alla

 1. Arbete inom lantbruksbranschen
 2. Landsbygdsföretagande
 3. Underhåll av markens odlingsskick och produktionsmiljön

Exempel på valbara examensdelar, 2-4 av dessa väljs för att få en hel examen 

 • Växtproduktion 
 • Behärskande av lantbrukets produktionsteknologi
 • Skötsel av produktionsdjur och omsorg om deras välbefinnande
 • Produktion av ekologiska produkter
 • Produktion av bioenergi
 • Underhåll och reparation av lantbruksmaskiner
 • Produktion av tjänster på landsbygden
 • Utnyttjande av skogarna
 • Byggnadsverksamhet på lantgården
 • Examensdel från andra examina, t.ex. Yrkesexamen i kreatursskötsel
 • Examensutbildningen förverkligas i samarbete med arbetslivet.
  Utbildningen sker i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Kompetensområdet ordnas vid YA:s enhet i Vasa

Följande utbildning startar 17 september 2021. Sök nu!

ARBETE OCH KARRIÄR

Väljer du lantbruk som kompetensområde kan du jobba som företagare på eget lantbruk eller som anställd på större gårdar med mångsidiga uppgifter.

Stor efterfrågan på kunnig arbetskraft finns också inom livsmedelsbranschen, service, försäljning och kommuner.

Kompetensområdet för lantbruksteknologi

Kompetensområdet för lantbruksteknologi ger dig brett kunnande inom växtodling, djurproduktion och lantbruksekonomi. Valbara examensdelar möjliggör kunnande inom teknik för tunga maskiner, motorer, hydraulsystem och elektronik.

Dessutom har du möjlighet till kunnande inom jordbyggnadsbranschen och branscher för tunga fordon.

EXAMENSUTBILDNING

Examensutbildningen förverkligas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen sker i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Kompetensområdet ordnas vid YA:s enhet i Vasa

Följande utbildning startar hösten 2019.

ARBETE OCH KARRIÄR

Väljer du lantbruksteknologi kan jobba som företagare på eget lantbruk eller som anställd på större gårdar med mångsidiga uppgifter.

Lantbruksteknologi ger dig färdigheter att arbeta som entreprenör, montör och chaufför av tunga maskiner

Välj annan utbildning

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS