• Skogsarbetare/-serviceproducent

  Skogsarbetare /-serviceproducent

  Grundexamen inom skogsbranschen (GE)

  180 Kompetenspoäng

Kontinuerlig ansökan till (tryck på orten):


Kontaktperson

Pernilla Lindholm, tfn 0500-863 671 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För dig som söker genom gemensam ansökan:
Benita Wolin, studiehandledare tfn 050-518 5114 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen startar följande gång:

Du inleder dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Arbete och karriär

Om du är intresserad av natur och miljö och vill arbeta ute i naturen, värdesätter självständigt och ansvarsfullt arbete och tycker om kroppsarbete så är det här en utbildning för dig. Som skogsarbetare eller skogsserviceproducent behärskar du skogsbrukets grunder. Du har de färdigheter som krävs för planering och utförande av manuella skogsvårds- och skogsförnyelsearbeten. Du kan arbeta t.ex. inom skogsvård och drivning som anställd åt skogsvårdsförening, skogsindustrin, stat, kommun, stad eller bli egen företagare.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns. I grundexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för skogsbruk ingår fyra obligatoriska examensdelar och en eller flera valbara delar beroende på delarnas omfattning samt gemensamma ämnen.

Obligatoriska delar:

 1. Skötsel och nyttjande av skog
 2. Skogsvårdstjänster
 3. Drivningstjänster
 4. Planering av företagsverksamhet 

Valbara delar: 

 1. Förädling av energived
 2. Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen
 3. Drifts- och underhållsarbeten i en värmeanläggning 
 4. Mångbruk av skog
 5. Arbete med en skogsvårds- eller jordbearbetningsmaskin
 6. Torvproduktion
 7. Anskaffning och användning av skogsenergiråvara
 8. Drivning och lagring av energived 
 9. Torvproduktion och lagring
 10. Arbete med skotare
 11. Underhåll av skogsmaskiner
 12. Underhåll och reparation av skogsmaskin
 13. Felsökning på en skogsmaskin
 14. Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter
 15. Arbete som kräver spetskompetens
 16. Arbeta i ett företag
 17. Examensdel som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet
 18. Examensdel från en annan yrkesinriktad grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen
 19. Högskolestudier
 20. Delområden av gemensamma examensdelar, gymnasiestudier eller andra studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier

Gemensamma ämnen:

 1. Kunnande i kommunikation och interaktion
 2. Kunnande i matematik och naturvetenskap
 3. Kunnande om samhälle och arbetsliv
 4. Valbara mål för kunnandet inom gemensamma examensdela

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Växtskyddsexamen och första hjälp ( FHJ 1)

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid

Kostnader

40 euro/termin
 

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Välj annan utbildning

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS