• Hemvårdare

    Hemvårdare

    GE i hemarbets- och rengöringsservice (GE)
    180 Kompetenspoäng

Kontaktperson

Kontinuerlig ansökan: 
Carola Sjödahl, utbildare
tfn 050-338 86 86 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Jaana Blomqvist, IRV koordinator
tfn 050-373 77 11 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Urvalskriterier

Lämplighet för yrket i enlighet med beskrivningar i examensgrunderna
Hälsofaktorer som kan påverka antagning
Språknivå: A2.2

Alla sökande kallas till en inträdes- och lämplighetsprov. Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov

Språkprov vid enheten i Vasa 11.04.2018
Inträdes- och lämplighetsprov vid enheten i Vasa - tidpunkt meddelas senare

Utbildningen startar följande gång:
Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan
Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Arbete och karriär

Hemvårdare som avlagt kompetensområdet för hemarbetsservice utför kostservice, städnings- och textilvårdsuppgifter i klienternas hem, i servicehem och i hemliknande institutioner, assisterar klienten i dagliga aktiviteter samt sköter ärenden. 
Hemvårdarna kan även ha specialkunnande i att instruera klienten i användning av olika tekniska apparater och tjänster i hemmet, i att assistera i skötsel av små sällskapsdjur eller i skötsel av hemmets krukväxter och gårdsplanen/terrassen. 
Hemvårdarna agerar klientinriktat och producerar tjänster individuellt till olika klienter och så att hemmets värden respekteras. 
De utför hemarbetsservice kvalitativt och bidrar på det sättet med sin egen verksamhet till att sådana tjänster i ökande utsträckning efterfrågas och uppskattas. 

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice (till 31.7.18) består av två obligatoriska examensdelar, ett kompetensområde innefattande tre examensdelar samt tre valbara examensdelar. 
Examen är klar när åtta examensdelar avlagts med godkänt betyg. 
Obligatoriska examensdelar: 
1.Måltids- och kaffebjudningsservice 
2.Underhållsstädning 

Kompetensområdet för hemarbetsservice 
1. Assisterande av klienter 
2. Grundstädning och textilvårdsservice i hemmet 
3. Kostservice i hemmet 

Valbara examensdelar varav du skall välja tre 
1. Skötsel av ärenden och assisterande av specialgrupper 
2. Städning av ett hem i specialsituationer 
3. Handledning i användning av teknisk apparatur i hemmet 4. Arbete på ett mångkulturellt kundställe 
5. Familjefestservice 
6. Skötsel av gårdsplan och krukväxter 
7. Planering av företagsverksamhet 
8. Examensdel från yrkesinriktad grundexamen
9. Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen 


Från och med 1.8.2018 ingår hemarbetsservice i GE inom rengörings- och fastighetsbranschen 

e-grunder

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Under utbildningen avlägger du specialkompetenser som Fhj1, Fhj2 och hygienkompetens

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid/Kvällstid

Kostnader

35 € /termin

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Välj annan utbildning

Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

  • Fax: 06-324 2210
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS