• Flera personer står framför ett bord och diskuterar med en förman

  YE i arbete som teamledare

  150 kompetenspoäng

Utbildningsorter
 • Jakobstad
 • Vasa
 • Närpes
Kontaktperson
Björn Brännbacka, utbildare, tfn 044 750 3294, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Utbildningen startar följande gång:
13.2.2020. Du kan också ansöka kontinuerligt och inleda dina studier i egen takt.
Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Arbete och karriär

Den som har avlagt examen i arbete som teamledare kan arbeta med dagligt ledarskap i olika verksamhetsmiljöer, exempelvis som ledare eller närmaste chef för en arbetsgrupp, ett team, en avdelning, en serviceenhet eller motsvarande.

Examensutbildning

Obligatorisk examensdel 

Arbete som teamledare

 • att leda ett team och dess arbete 
 • att handleda och introducera i arbetsuppgifterna 
 • att bedöma sin egen och teamets verksamhet. 

Valbara examensdelar – två av följande alternativ väljs

 • Skötsel av kundrelationer 
 • Verksamhetens lönsamhet 
 • Personalarbete 
 • Utvecklingsplan.

Närstudierna består av ca en utbildningsdag per månad under ett års tid enligt individuell plan. Deltagarna kan också ta del av YA:s Ledarskapsforums föreläsningar. I utbildningen ingår egna arbeten och lärande på den egna arbetsplatsen. Som stöd för den egna utvecklingen och avläggande av examen handleds deltagarna individuellt och i grupp.

I utbildningen ingår kartläggning av den egna ledarskapskompetensen och egen beteendeprofil (Peili).

Teman för den förberedande utbildningen

 • Att arbeta som ledare: från expert till ledare 
 • Jag som ledare: Peili –beteendeprofil 
 • Arbetslagstiftning
 • Att leda en arbetsgrupp eller ett team: gruppdynamik
 • Att kommunicera, leda möten och ge respons 
 • Att introducera och handleda personal 
 • Att stöda välmåendet i arbetet 
 • Kundrelationer och kundservice 
 • Ekonomi och lönsamhet 
 • Verksamhetsutveckling och Lean
 • Projektledning 

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid

Kostnader

550 €. Examen kan också avläggas som läroavtalsutbildning, studieavgift då 0 €.

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Välj annan utbildning

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Öjesvägen 74, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS