• Familjedagvårdare

  Familjedagvårdare

  YE i pedagogisk verksamhet och handledning – kompetensområdet för familjedagvård

  150 kompetenspoäng

Kontinuerlig ansökan & läroavtal till
(tryck på orten):


Utbildningsorter
Utbildningen ordnas i Österbotten och du kan ta del av det mesta av studierna på din egen ort. Du bör dock vara beredd på att delta i vissa studiedagar i Vasa.
Kontaktperson
Ann-Louise Ljung, lärare
tfn 050-541 44 16 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Carina Kekäle, samordnande lärare
tfn 050-407 00 54 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen startar följande gång:
Utbildningen startar varje månad. Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.
Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Arbete och karriär

Familjedagvårdare kan arbeta inom offentliga eller privata organisationer för småbarnspedagogik eller som företagare.

Som familjedagvårdare genomför du mångsidig småbarnspedagogik som utgår från barnens behov och arbetar som ansvarsfull fostrare. Du planerar och genomför målinriktad småbarnspedagogik i samarbete med familjerna och övrigt samarbetsnätverk.

Med denna examen som grund kan du komplettera med en specifik examensdel ur grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning för att bli behörig till arbete som barnskötare enligt lagen om småbarnspedagogik.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen omfattar 150 kompetenspoäng (kp) och består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning – kompetensområdet för familjedagvård (gäller från och med 1.1.2019) består av obligatoriska examensdelar (90 kp) och valbara examensdelar (60 kp). Examen är avlagd när examensdelarna har avlagts med godkänt vitsord.

Obligatoriska examensdelar:

 • Yrkesmässig verksamhet och arbetslivskunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning, 20kp
 • Att svara mot barnets behov av stöd i samarbete med vårdnadshavarna, 30kp
 • Arbete i en miljö för familjedagvård,40 kp


Valbara examensdelar:

 • Genomförande av en pedagogisk verksamhetskultur i småbarnspedagogik, 40 kp
 • Kulturell mångfald i pedagogisk verksamhet och handledning, 20 kp
 • Användning av dramauttryck i pedagogisk verksamhet och handledning,10 kp
 • Användning av visuellt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning,10 kp
 • Användning av musikaliskt uttryck i pedagogisk verksamhet och handledning,10 kp
 • Handledning i grundläggande färdigheter i läsande och skrivande på svenska,10 kp

Examensdel från grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller från grundexamen inom pedagogisk verksamhet och handledning.

Närundervisning förverkligas i huvudsak vid enheten i Vasa och kan följas via SKYPE. Handledning sker vid YAs enheter samt via digitala verktyg.

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Under utbildningen avlägger du specialkompetenser gällande Första hjälp och Hygien

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid/Kvällstid

Kostnader

420 € (Ifall Du antas till en examensdel är studieavgiften för delexamen 250 €)

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Välj annan utbildning

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS