• YE i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

  YE i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

  150 kompetenspoäng

Kontinuerlig ansökan & läroavtal till
(tryck på orten):

Kontaktperson

Anna-Lena Stenbacka, lärare tfn.044-7503298 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sofie Berg, samordnande lärare, tfn 044-750 32 96 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen startar följande gång:

Utbildningen startar varje kvartal. Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan


Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Arbete och karriär

Den som avlagt yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård arbetar med yrkesmässigt kundarbete i förebyggande, rehabiliterande och vårdande arbete inom social- och hälsovårdsbranschen, och de kan inom arbetet främja tillfrisknande, minska skador eller ge stöd i fråga om boendeservice. I arbetet utgår man från klienten och respekterar människan. Arbetet betonar professionell och målinriktad växelverkan samt en förmåga att bemöta människor i olika åldrar och olika livssituationer.

Personer som har avlagt yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård utför klientarbete i yrkesövergripande arbetsgemenskaper och nätverk på sitt eget ansvarsområde inom social- och hälsovården t.ex. inom rehabiliteringsenheter för missbrukare, inom hemvården, mentalvården, ungdomsarbetet, barnskyddet, diakonin, folkhälsoorganisationerna och frivilliga föreningar. 

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård består av obligatoriska (100 kompetenspoäng) och valbara examensdelar (50 kompetenspoäng). 

Obligatoriska examensdelar:

 • Yrkesmässig verksamhet i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (50 kompetenspoäng)
 • Verksamhet i när- och närståendenätverk (50 kompetenspoäng). 

Valbara examensdelar, bland vilka minst 50 kompetenspoäng ska väljas:

 • Digital interaktion (25 kompetenspoäng)
 • Verksamhet i en utvidgad gemenskap (25 kompetenspoäng)
 • Användning av metoder i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (25 kompetenspoäng)

Som en annan valbar examensdel kan man avlägga en examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller från en specialyrkesexamen. Examensdelen ska omfatta minst 25 kompetenspoäng.

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Under utbildningen avlägger du specialkompetenser gällande Första hjälp

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid/kvällstid

Kostnader

200 € (ifall Du antas till en examensdel är studieavgiften 100 €). Studieavgiften returneras inte ifall studeranden avbryter sina studier.

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Välj annan utbildning

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS