• YE i arbete bland missbrukare

    YE i arbete bland missbrukare

Utbildningsorter
  • Pedersöre
  • Vasa
 
Kontaktperson

Yvonne Druveus, utbildare tfn.044-7503236 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jaana Blomqvist, IRV koordinator tfn 050-373 77 11 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Urvalskriterier

Lämplighet för yrket i enlighet med beskrivningar i examensgrunderna
Hälsofaktorer som kan påverka antagning
Språknivå: B1.1

Utbildningen startar följande gång:
Utbildningen startar varje månad. Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Arbete och karriär

Den som har avlagt yrkesexamen i arbete bland missbrukare utför sådant arbete som krävs av yrkespersoner inom social- och hälsovården och som regleras av lagstiftningen, riktlinjerna och yrkesetiken inom branschen.

I arbetet utgår man från klienten och respekterar människan. Arbetet betonar professionell och målinriktad växelverkan samt en förmåga att bemöta människor i olika åldrar och olika livssituationer. Personer som har avlagt yrkesexamen i arbete bland missbrukare utför klientarbete i yrkesövergripande arbetsgemenskaper och nätverk på sitt eget ansvarsområde inom social- och hälsovården t.ex. inom rehabiliteringsenheter för missbrukare, inom hemvården, mentalvården, ungdomsarbetet, barnskyddet, diakonin, folkhälsoorganisationerna och frivilliga föreningar.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare består av två obligatoriska och minst två valfria examensdelar. Minst en valfri examensdel ska väljas bland examensdelarna 3 - 5.
Examen är klar då du avlagt alla obligatoriska och minst två valfria examensdelar med godkänt vitsord.

Obligatoriska examensdelar:
1. Yrkesmässig verksamhet bland missbrukare
2. Klientverksamhet inom missbrukarvården

Valfria examensdelar av vilka du skall välja två:
3. Förebyggande arbete bland missbrukare
4. Rehabiliterande arbete bland missbrukare
5. Skadereducerande missbrukarvård
6. Att verka som företagare inom missbrukarvård
7. En examensdel från en annan yrkesexamen
8. En examensdel från en specialyrkesexamen

Benämningen för examen ändras 1.8.2018 till Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

e-grunder

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Under utbildningen avlägger du specialkompetenser gällande Första hjälp
Kostnader för kort tillkommer

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid/kvällstid

Kostnader

400 €  

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Välj annan utbildning

Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)