• YE i husbyggnadsbranschen

  Yrkesexamen i husbyggnadsbranschen

Kontinuerlig ansökan till (tryck på orten):


Kontaktperson
Jan Hjort, utbildare tfn 044-750 31 41 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen startar följande gång:
Du som söker via kontinuerlig ansökan
inleder dina studier enligt din
personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Arbete och karriär

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma personer i byggnadsbranschen som har skaffat sig en god erfarenhet av något eller några delområden. Utbildningen är också lämplig för personer som avlagt grundexamen i byggnadsbranschen och som vill bredda eller fördjupa sitt kunnande i någon del. Rekommendationen är minst tre års arbetserfarenhet inom branschen.


En yrkesexamen är vid sidan av arbetserfarenhet ditt verkliga trumfkort på arbetsmarknaden. Genom att avlägga yrkesexamen i husbyggnad kan du påvisa din yrkesskicklighet oberoende av hur du förvärvat dina kunskaper och färdigheter.


Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Kraven på yrkesskicklighet beskrivs i examensgrunderna. Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.


Examen är klar när examensdelarna avlagts med godkänt resultat.


Obligatorisk examensdel:

 • Baskunskaper i husbyggnad

Därtill väljs tre valbara examensdelar.

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Under studietiden avlägger du kurs i arbetssäkerhet (arbetssäkerhetskortet), kurs i heta arbeten (heta arbeten kort) och kurs i första hjälp 1.

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid

Kostnader

450 €

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Välj annan utbildning

Delexamen

Asbestarbeten

Delexamen, Asbestarbete 40kp

Utbildningsort: Vasa

Målgrupp:

För dig som arbetar med eller kommer att arbeta med asbest (även arbetsledningen) och som inte har asbestrivningsrättigheter från tidigare.

Urvalskriterier:

Arbetserfarenhet inom byggbranschen krävs för genomförande av delexamen.

Examensutbildning:

Yrkesexamen i husbyggnadsbranschen, delexamen
Examensdel: 

Asbestarbeten 40 kp (kompetenspoäng)
- Utföra asbestarbeten. 
- Genomföra en inneslutning samt användning av undertrycks- och utsugs­aggregat. 
- Genomföra rivningsarbete med glovebag-metoden. 
- Skriftligt prov gällande föreskrifterna och anvisningarna om asbest. 
- Asbestarbete med de metoder och anordningar som är godkända för asbestarbete i arbetarskyddslagen och statsrådsbeslutet.

Vägen till examen/examensdel:

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examensdelen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

 

Utbildningen ordnas dagtid. 

Närstudier 30-31.10. 2018 plus yrkesprovdagar. Ansökan via kontinuerlig ansökan.
 

Studieavgift: 700 €

 

Utbildningskontakt:
Charles Söderman, utbildare
tfn. 050 502 5557 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

De centrala ändringarna i den nya asbestlagen är

 • Obligatorisk kartläggning av asbestrivning
 • Endast behörig yrkesman får utföra asbestrivning
 • Asbesthalten måste mätas efter slutförd asbestrivning
 • Utarbeta skriftliga arbetsplaner för asbestrivning för en arbetshelhet
 • Utföra asbestarbeten
 • Arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbestområdet.

Mer information om lagstiftningen hittar du på http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetsforhallanden/byggbranschen/asbest

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS