• Yrkesexamen inom funktionshinderområdet

  Yrkesexamen inom funktionshinderområdet

  Kompetensområdet för intellektuell funktionsnedsättning, Handledare för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  150 kompetenspoäng

Kontinuerlig ansökan & läroavtal till
(tryck på orten):


Utbildningsorter
 • Pedersöre
 • Vasa
 • Kontaktperson
  Ulrica Krook, lärare tfn 044-750 32 43 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  Utbildningen startar följande gång:

  Utbildningen startar varje kvartal. Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

  Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

  Arbete och karriär

  Den som avlagt kompetensområdet för intellektuell funktionsnedsättning kan i olika verksamhetsmiljöer arbeta som handledare för personer med intellektuell funktionsnedsättning, i samarbete med personen och dennes närstående. Som handledare arbetar du individinriktat och stöder personen:

  • i att själva göra val och fatta beslut
  • i ett socialt och samhälleligt deltagande och delaktighet
  • i interaktion och kommunikation i vardagssituationer samt använder lättläst språk och kommunikationsmetoder som stöder talet, samt främjar
  • funktionsförmåga och lärande enligt de individuella behoven.

  Enligt val av valbar examensdel kan den som avlägger kompetensområdet för arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning fördjupa sitt kunnande i att arbeta med familjer och närstående eller i att använda sociokulturella arbetsmetoder.

  Den som avlagt kompetensområdet för arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning kan arbeta inom offentliga, privata eller tredje sektorn, där personer med intellektuell funktionsnedsättning i olika åldrar bor, studerar, arbetar eller använder tjänster.

  Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

  Examensutbildning

  Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

  Examen består av examensdelar, med krav på yrkesskicklighet enligt examensgrunderna.

  Yrkesexamen inom funktionshinderområdet (150 kompetenspoäng, kp) består av obligatoriska examensdelar (135 kp) och valbara examensdelar (15 kp).

  Obligatoriska examensdelar:

  • Yrkesmässig verksamhet inom branschen för personer med intellektuell funktionsnedsättning, 45 kp
  • Stödjande av funktionsförmåga och lärande, 45 kp
  • Interaktion och kommunikation, 45 kp

  Valbara examensdelar:

  • Sociokulturellt arbete, 15 kp
  • Samarbete med familj och närstående, 15 kp

  Som valbar examensdel kan man alternativt välja en examensdel eller examensdelar från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen.

  Vägen till examen/examensdel

  Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter. Ifall du har det kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande.

  Beräknad studietid är 1-2 år enligt den personliga utvecklingsplanen för kunnandet.

  Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

  Specialkompetenser

  Under utbildningen avlägger du specialkompetenser gällande Första hjälp och Hygien.

  Utbildningen ordnas i flerform:

  Dagtid/kvällstid

  Kostnader

  200 € (ifall Du antas till en examensdel är studieavgiften 100€). Studieavgiften returneras inte ifall studeranden avbryter sina studier. studeranden avbryter sina studier.

  Europass

  Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska

  Samverkan

  Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

  Välj annan utbildning

  ENHETEN I PEDERSÖRE:

  Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

  ENHETEN I JAKOBSTAD:

  Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

  ENHETEN I VASA:

  Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

  ENHETEN I NÄRPES:

  Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
  Tfn. 06-324 2622

  • Tfn: 06-324 2000

  Växeln är öppen må-to
  kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
  (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

  • Fax: 06-324 2210
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  UTBILDNING I VÄRLDSKLASS