• Två personer som visar produkter

  Yrkesexamen i företagande

Är en ny examen som träder i kraft 1.1.2022. Den innehåller tre kompetensområden: kompetensområdet för planering och inledande av företagsverksamhet, kompetensområdet för utveckling av företagsverksamhet och kompetensområdet för företagsrådgivning. Examen är lämplig för företagare som planerar, inleder och utvecklar en företagsverksamhet. Kompetensområdet för företagsrådgivning lämpar sig för personer som arbetar med olika uppgifter inom företagsrådgivning.

Kontinuerlig ansökan & läroavtal:

Utbildningsorter

Föreläsningar ordnas digitalt och möjliggör deltagande oavsett var du befinner dig. Handledningen och/eller mentoreringen är möjlig att delvis eller helt sköta på plats hos / nära den studerande.

Kontaktperson
Linda Nygård, 050 433 24 06, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
eller Johnny Forsman, 044-750 32 60, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen startar följande gång:

Våren 2022  - närmare information om exakt tidpunkt på kommande


Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Arbete och karriär

Att vara företagare är en livsstil och i många fall ett mångsidigt och brett "yrke" och arbetsfältet är ofta brett och valmöjligheterna är många. Du som företagare väljer själv hur, var och på vilket sätt du bedriver din företagsverksamhet och inom vilken/vilka branscher men med beaktande av och med hänsyn till gällande lagstiftning. Att bedriva en lönsam företagsverksamhet kräver inte enbart yrkeskunskap inom den bransch man verkar i utan även kunskaper i ekonomi, personalhantering, marknadsföring och försäljning m.m. Ju bättre grund du har att stå på från början desto bättre utrustad är du att möta de utmaningar som bedrivandet av företagsverksamhet tidvis kan medföra. Denna nya examen har man fäst särskild uppmärksamhet vid användningen av digitalisering och en företagsverksamhet som bidrar till en hållbar framtid. Examensdelen Planering och genomförande av företagsförvärv breddar examen till att omfatta situationer där företagandet inleds med köp av företag.  

Har du däremot redan verkat som företagare en tid och är nu motiverad och intresserad att utveckla företaget, så är det ett smart drag att utveckla det egna företaget parallellt med studier, som ger dig mera kunskaper och redskap dels för att analysera den egna verksamheten men också att t.ex. utreda behoven på marknaden, lära känna kunderna och utveckla både företagets verksamhetsmöjligheter och dess tjänster och produkter. Man tar också fasta i utbildningen på utveckling av företagsverksamhet genom företagsförvärv. Man tar också fasta på beredskap för exceptionella situationer där företagaren plötsligt är förhindrad att sköta företagsverksamheten; de väsentliga arbetsuppgifterna dokumenteras i form av introduktionsanvisningar. På det sättet är det möjligt att säkerställa att verksamheten fortsätter utan avbrott.

Den här examen ger möjligheter att studera och lära sig mera oberoende om man är ny eller redan verksam företagare. Man väljer inriktning och fokus innan man inleder studierna. Om du väljer eller har valt att vara företagare, så är det välinvesterad tid att studera yrkesexamen i företagsamhet – det är tid som du investerar i dig själv och ditt företag.  

Jobbar du däremot som företagsrådgivare antingen som anställd inom den privata eller offentliga sektorn eller som privatföretagare och vill utveckla dina rådgivarkunskaper och kundrelationer, så kan du inom den här samma examen välja att förkovra dig i företagsrådgivning.  

Examensutbildning

Hela examens omfattning är 150 kompetenspoäng, om du väljer att avlägga hela examen. Du kan även avlägga en delexamen, vilket innebär att du avlägger endast en eller flera för dig intressanta examensdelar.

Du kan ansöka till den här nya utbildningen både som blivande företagare, som etablerad företagare. Dessutom finns det ett kompetensområde för dig som jobbar som företagsrådgivare, så utbildningen lämpar sig även för dig.

Om du inleder studierna som blivande företagare är det mest naturliga valet att du går kompetensområdet ”Planering och inledande av företagsverksamhet”. Den omfattar en del som är obligatorisk för alla som tar hela denna examen, en del som är obligatorisk för just detta kompetensområde samt en valbar del.

 • Uppgifter inom affärsverksamhet, 30 kp (obligatorisk för alla)
 • Planering och inledande av företagsverksamhet60 kp (obligatorisk för detta kompetensområde)
 • Slutligen väljer du en valbar del som kan vara examensdel eller -delar från någon grundexamen, en yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Du kan alltså välja valbara del/ar ur denna examen eller ur någon helt annan examen som intresserar dig, 60 kp.

Om du inleder studierna som befintlig företagare (verksam företagare), så är det mest naturliga valet att du går kompetensområdet för ”Utveckling av företagsverksamhet”. Den omfattar en del som är obligatorisk för alla som tar hela denna examen, en del som är obligatorisk för just detta kompetensområde samt en valbar del.

 • Uppgifter inom affärsverksamhet, 30 kp (obligatorisk för alla)
 • Analys och utveckling av företagsverksamhet 60 kp (obligatorisk för detta kompetensområde),
 • En valbar del som kan vara examensdel eller -delar från någon grundexamen, en yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Du kan alltså välja valbara del/ar ur denna examen eller ur någon helt annan examen som intresserar dig, 60 kp.

Om du inleder studierna och du jobbar som företagsrådgivare i mera rådgivande uppgifter, så är det mest naturliga valet att du går kompetensområdet för ”Företagsrådgivning”. Den omfattar en del som är obligatorisk för alla som tar hela denna examen, en del som är obligatorisk för just detta kompetensområde samt en valbar del.

 • Uppgifter inom affärsverksamhet, 30 kp (obligatorisk för alla)
 • Företagsrådgivning 60 kp (obligatorisk för detta kompetensområde)
 • En valbar del som kan vara examensdel eller -delar från någon grundexamen, en yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Du kan alltså välja valbara del/ar ur denna examen eller ur någon helt annan examen som intresserar dig, 60 kp. Tips! Specialyrkesexamen i affärsverksamhet omfattar ett kunnande som lämpar sig för personer som arbetar med krävande uppgifter inom företagsrådgivning. (Examensdel ur denna examen kan väljas som valbar del).

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du redan har det kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov. Du kommer dels att ha en handledare som finns hos YA och en arbetsplatshandledare från din arbetsplats. Är du däremot företagare, så utses vanligen en extern mentor som fungerar som din handledare. Du har själv möjlighet att påverka vem som blir din mentor.

Utbildningen ordnas i flerform:

Föreläsningarna ordnas digitalt via Teams eller Zoom och de flesta föreläsningar ordnas dagtid (mellan kl. 8-16). Föreläsningarna bandas och som studerande har du möjlighet att se dem när och var du vill, under en begränsad tidsperiod efter tillfället hållits. Eventuella studiebesök kan även genomföras kvällstid.     

Kostnader

550 €

Ifall examen avläggs som läroavtalsutbildning är avgiftens storlek 0 € > enligt överenskommelse med ditt företag eller din arbetsgivare.

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Välj annan utbildning

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS