• SYE i tolkning för talskadade

  SYE i tolkning för talskadade

  Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade

KONTINUERLIG ANSÖKAN & Läroavtal:
(välj ort nedan)


Kontaktperson
Therese Lerstrand, lärare tfn 050-438 49 54 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ann-Louise Ljung, lärare tfn 050-541 44 16 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Utbildningen startar följande gång:

Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Arbete och karriär

Då du har avlagt specialyrkesexamen i tolkning för talskadade kan du arbeta som tolk åt talskadade personer i situationer där personerna behöver tolkning, t.ex. i samband med arbetslivet, studierna, fritidsintressena och i skötseln av ärenden.

Som tolk för talskadade tolkar du meddelanden som den talskadade producerat för en annan person. Du förtydligar även meddelanden som en annan person har till den talskadade med de kommunikationsmetoder som stöder eller hjälper den talskadade att ta emot meddelandet.

Du kan också stöda och instruera närstående i att använda lämpliga kommunikationsmetoder som stöder och ersätter tal. Tolken samarbetar med den talskadade då det gäller innehåll och förfaringssätt i tolkningen och tolkningssituationen.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

Examen omfattar 180 kompetenspoäng (kp) och består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns. Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade består av tre obligatorisk examensdel och en valbara examensdel:

Obligatoriska examensdelar:

 • Kännedom om kommunikationsstörningar och arbete i ett tolkservicesystem
 • Tolkning och användning av kommunikationshjälpmedel
 • Tolkning och instruktion i kommunikation

En valfri examensdel

 • Instruktion i kommunikationsmetoder
 • Tolken för talskadade som företagare

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid/kvällstid

Kostnader

530 € (Ifall Du antas till en examensdel är studieavgiften för delexamen 250 €)

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Välj annan utbildning

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS