• Specialyrkesexamen i ledarskap

    Specialyrkesexamen i ledarskap

    180 Kompetenspoäng


Utbildningsorter
  • Jakobstad
  • Vasa
  • Närpes
Kontaktperson

Johnny Forsman, utbildare, tfn 044 7503260, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Urvalskriterier

Studerande antas utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. I denna examen påvisa och bedöms yrkesskickligheten i varierande ledarskapsuppgifter i arbetet. För att kunna avlägga examen krävs således en arbetsplats eller miljö där yrkesskickligheten påvisas och bedöms. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

Språknivå B2.1

Utbildningen startar följande gång:
09/2019 Du kan också inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan
Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Arbete och karriär

Specialyrkesexamen i ledarskap är avsedd för dig som har ledarskap som en central arbetsuppgift. Du har några års erfarenhet av ledarskap och leder en enhet eller en process.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Målsättningen är att deltagarna utvecklar sin förmåga att leda och utveckla den egna enheten/ansvarsområdet, samt att själv utvecklas som ledare. Under utbildningens gång gör deltagarna utvecklingsarbeten för den egna enheten/ansvarsområdet. Deltagarna avlägger Specialyrkesexamen i ledarskap.

Innehåll:
1. Att arbeta som ledare:
- Planering, ledning och utveckling av verksamheten inom ansvarsområdet
- Utveckling av eget ledarskap och egen ledarskapskompetens

2 . Valbar del – ett av följande alternativ:
- Att leda personal
- Att leda kundrelationer
- Att leda produktion
- Att leda nätverk

Arbetssätt:
• Närstudierna består av YA:s Ledarskapsforums föreläsningar en till två dagar per månad under drygt ett års tid enligt individuell plan.
• I utbildningen ingår egna arbeten och lärande på den egna arbetsplatsen.
• Som stöd för din utveckling och examen handleds du både individuellt och i grupp.
• I utbildningen ingår kartläggning av den egna ledarskapskompetensen och egen ledarsskapsprofil (PEILI).

e-grunder

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid

Kostnader

750 € 

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Välj annan utbildning

Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

  • Fax: 06-324 2210
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS