• SYE i äldreomsorg

  SYE i äldreomsorg

  180 kompetenspoäng

Kontinuerlig ansökan & läroavtal till
(tryck på orten):


Utbildningsorter
 • Pedersöre
 • Vasa
 • Närpes

 

Kontaktperson
Enheten i Pedersöre:
Carola Sjöström, lärare
tfn +358 447503146 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Enheten i Vasa:
Johanna Nyby, lärare
tfn 044-750 32 92 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Enheten i Närpes:
Britt-Marie Lindqvist, lärare
tfn +358 50-407 00 57 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen startar följande gång:
Utbildningen startar varje kvartal. Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.
Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Arbete och karriär

Den som har avlagt specialyrkesexamen (SYE) i äldreomsorg kan bemöta äldre personer på ett jämlikt sätt i olika verksamhetsmiljöer. Han eller hon kan kartlägga den äldres liv och arbeta i olika kärnprocesser inom äldreomsorgen i enlighet med etiska principer samt författningar och anvisningar som gäller äldreomsorgen.

Den som har avlagt denna examen kan arbeta med service för äldre i verksamhetsmiljöer inom social- och hälsovårdsbranschen, inom den tredje sektorn, i företag eller i andra servicebranscher där man möter äldre.

Den som har avlagt kompetensområdet för stöd till personer med minnesstörning eller minnessjukdom kan stödja dessa personer i deras vardag och liv, samt handleda deras närstående och närståendevårdare.

Den som har avlagt kompetensområdet för vård i livets slutskede har kunnande i palliativ vård och vård i livets slutskede.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs upp utgående från behov på arbetsplatserna.Examen består av examensdelar. Kraven på yrkesskicklighet finns i examensgrunderna.Specialyrkesexamen i äldreomsorg omfattar 180 kp.

Kompetensområden som erbjuds är:

 • kompetensområdet för stöd till personer med minnesstörning eller minnessjukdom, minnesskötare (SYE)
 • kompetensområdet för vård i livets slutskede, vårdare i livets slutskede (SYE).

Varje kompetensområde består av obligatoriska (120 kp) och valbara examensdelar (60 kp). Omfattningen varierar inom de olika kompetensområdena. Med de obligatoriska delarna säkerställs att den studerande har den kärnkompetens som kompetensområdet förutsätter. Genom de valbara examensdelarna, som fastställts för varje kompetensområde, är det möjligt att utvidga eller fördjupa kunnandet.

Kompetensområdet för stöd till personer med minnesstörning eller minnessjukdom, minneskötare

Obligatoriska examensdelar

 • Att möta äldre och befrämja en meningsfull vardag
 • Att stödja äldre med minnesstörningar eller minnessjukdom

Valbara examensdelar

 • Palliativt vårdarbete (60 kp)
 • Att ge vård i livets slutskede, att möta döden och att stödja närstående (60 kp)
 • Att stödja den äldres skötsel av ärenden (30 kp)
 • Arbete som ansvarig inom äldreomsorg (30 kp)

Kompetensområdet för vård i livets slutskede, vårdare i livets slutskede

Obligatoriska examensdelar

 • Palliativt vårdarbete
 • Att ge vård i livets slutskede, att möta döden och att stödja närstående

Valbara examensdelar 

 • Att möta äldre och befrämja en meningsfull vardag (60 kp)
 • Att stödja äldre med minnesstörningar eller minnessjukdom (60 kp)
 • Att stödja den äldres skötsel av ärenden (30 kp)
 • Arbete som ansvarig inom äldreomsorg (30 kp)

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande, där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov.

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid/kvällstid

Kostnader

200 € (Ifall Du antas till en examensdel är studieavgiften 100 €)

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Välj annan utbildning

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS