•  SYE i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

    SYE i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

    180 kompetenspoäng

Kontinuerlig ansökan & läroavtal till
(tryck på orten):

Kontaktperson

Anna-Lena Stenbacka, lärare
tfn.044-7503298 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sofie Berg, samordnande lärare, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 044-750 32 96


Utbildningen startar följande gång:
Utbildningen startar varje kvartal. Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Arbete och karriär

Den som avlagt specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård arbetar i olika uppgifter inom mentalhälsoarbete och missbrukarvård som utförs inom social- och hälsovårdsbranschen och som kräver särskild kompetens. De arbetar i service inom öppen vård och på institutioner som upprätthålls av offentliga och privata aktörer, tredje sektorn och sammanslutningar.

De som har avlagt examen behärskar på ett djupt plan arbetsprocessen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård och de arbetssätt som krävs i den. I arbetet ligger tonvikten på professionell, målinriktad växelverkan och det krävs förmåga att bemöta klienter eller patienter och deras anhöriga i mentalhälsoarbete och missbrukarvård där man främjar hälsan, förebygger, vårdar och rehabiliterar.

De som har avlagt denna examen fungerar som sakkunniga inom sitt eget arbete och utvecklar arbetet. De har det kunnande som behövs i olika ansvarsuppgifter på sin arbetsplats. För att de ska kunna delta i utvecklingen av kvaliteten på arbetet krävs att de har förmåga och vilja till ständig utvärdering och utveckling av det egna och arbetslagets verksamhet samt till intern företagsamhet.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.
Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (180 kompetenspoäng) består av obligatoriska examensdelar (100 kompetenspoäng) och valbara examensdelar (80 kompetenspoäng).

Obligatoriska examensdelar

  • ger färdigheter att i första hand arbeta med vuxna klienter eller patienter.

Mentalhälsoarbete och missbrukarvård (40 kompetenspoäng)
Användning av metoderna för mentalhälsoarbetet och missbrukarvård (60 kompetenspoäng).

För att den studerande ska kunna avlägga de valbara examensdelarna krävs att examinanden behärskar innehållet i de obligatoriska examensdelarna i examen.

Valbara examensdelar

  • fördjupar examinandens kunnande och ger de färdigheter som behövs i arbete med olika klientgrupper.

Av de valbara examensdelarna ska minst en bestå av följande:
Mentalhälsoarbete och missbrukarvård bland barn och unga (40 kompetenspoäng)
Mentalhälsoarbete och missbrukarvård bland äldre (40 kompetenspoäng).

Som valbar examensdel kan den studerande också avlägga en examensdel från en yrkesexamen eller en annan specialyrkesexamen.

Examensdel från en yrkesexamen
Examensdel från en annan specialyrkesexamen

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid/kvällstid

Kostnader

200 € (ifall Du antas till en examensdel är studieavgiften 100 €). Studieavgiften returneras inte ifall studeranden avbryter sina studier.

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Välj annan utbildning

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

  • Fax: 06-324 2210
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS