• Specialhandledare inom funktionshinderområdet

  Specialhandledare inom funktionshinderområdet

  SYE i rehabiliterings- stöd och handledningstjänster -
  kompetensområdet för funktionshinderområdet och särskilt stöd (SYE)
  180 Kompetenspoäng

Kontinuerlig ansökan & läroavtal till
(tryck på orten):


Kontaktperson

Therese Lerstrand, lärare
tfn. 050-438 49 54 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Carina Kekäle, samordnande lärare
tfn 050-407 00 54 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen startar följande gång:
Utbildningen startar i augusti 2019. Du kan inleda dina studier enligt din personliga
utvecklingsplan.
 
Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Arbete och karriär

En specialhandledare inom funktionshinderområdet som avlagt kompetensområdet för funktionshinderområdet och särskilt stöd kan främja delaktighet och välmående, mental hälsa och psykosocialt välmående för personer med autismspektrumstörning eller delaktighet och välmående för klienter med grav funktionsnedsättning eller multihandikapp.

Den som avlagt examen kan arbeta som sakkunnig i klientens verksamhetsmiljö och servicesystem för rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster omfattar 180 kompetenspoäng (kp) och består av obligatoriska och valbara examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

Obligatorisk examensdel:

 • Arbete som expert i klientens verksamhetsmiljö och servicesystem,60 kp
 • Kompetensområdet för funktionshinderområdet och särskilt stöd (80 kompetenspoäng)

Valbara examensdelar:

 • Främjande av delaktighet och välmående för personer med autismspektrumstörning, 40 kp
 • Stödjande av psykisk hälsa och psykosocialt välmående, 40 kp
 • Främjande av delaktighet och välmående för klienter med grav funktionsnedsättning eller multihandikapp, 40 kp

I specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster kan valbarhet till en omfattning av 40 kompetenspoäng inkluderas från obligatoriska eller valbara examensdelar från de andra kompetensområdena inom nämnda examen så som:

 • Kompetensområdet för handledning i synrehabilitering
 • Kompetensområdet för arbetslivsträning

Valbara examensdelar kan även väljas från grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen.

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Under utbildningen avlägger du specialkompetenser gällande Första hjälp
 

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid/Kvällstid

Kostnader

530 € (Ifall Du antas till en examensdel är studieavgiften för delexamen 250 €)
 

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Välj annan utbildning

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS