• Omsorgsassistent visar en mobilskärm åt en äldre

  Omsorgsassistent

  Kompetensgivande utbildning, 60 kompetenspoäng


Utbildningsorter
 • Pedersöre
 • Vasa
 • Närpes
Kontaktpersoner

Enheten i Pedersöre


Birgitta Källberg, Teamledare tfn 044-750 31 45 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Petra Söderling, studiehandledare tfn 044-750 32 88 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 


Enheten i Vasa


Maria Männikkö, lektor tfn 044-7503144 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Anna-Lena Stenbacka, lektor tfn 044-7503298 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Benita Wolin, studiehandledare tfn 050-518 51 14 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Enheten i Närpes

Britt-Marie Lindqvist, teamledare tfn t050-407 00 57   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Jessika Uljens, studiehandledare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. tel. 050-441 0289

Urvalskriterier

Utbildning har samma urvalskriterier som närvårdarutbildningen. Läs mera om kriterierna här!

Arbete och karriär

Som omsorgsassistent kan du arbeta med assisterande vård- och omsorgsuppgifter vid enheter för serviceboende och inom äldreomsorgen.

Omsorgsassistenten handleder och assisterar klienterna i de dagliga sysslorna och sörjer för deras hälsa, välfärd och säkerhet. Dialogen och samarbetet med klienter och kollegor är en viktig del av arbetet.

Utbildning

Utbildningen består av följande två examensdelar ur grundexamen inom social- och hälsovård, vilka motsvarar kompetenskraven för omsorgsassistentens uppgifter:

 • Att främja utveckling och delaktighet, 25 kp och
 • Att främja äldres delaktighet, 35 kp

Krav på yrkesskicklighet inom examensdelen Att främja utveckling och delaktighet, 25 kp

Den studerande kan:

 • arbeta enligt den pedagogiska branschens och social- och hälsovårdsbranschens lagstiftning, föreskrifter, verksamhetsprinciper, värderingar och yrkesetiska principer
 • planera sitt arbete och samarbeta med en arbetsgrupp
 • planera, genomföra och utvärdera främjande av utveckling och delaktighet
 • interagera med klienten
 • främja utveckling och delaktighet med hjälp av branschens arbetsmetoder, arbetsredskap och material
 • handleda och assistera i dagliga aktiviteter
 • sörja för klientens välbefinnande, hälsa och säkerhet
 • informera om tjänster
 • upprätthålla säkerheten, sin arbetsförmåga och arbetshälsa
 • utvärdera och utveckla sitt eget arbete.
 • Krav på yrkesskicklighet inom examensdelen Att främja äldres delaktighet, 35 kp

Den studerande kan:

 • arbeta enligt de bestämmelser, verksamhetsprinciper, värderingar och etiska principer som gäller arbete inom social- och hälsovårdsbranschen
 • planera, utföra och utvärdera sitt arbete
 • interagera med klienten
 • använda olika arbetsmetoder, arbetsredskap och material inom branschen för att främja klientens delaktighet
 • använda olika arbetsmetoder, arbetsredskap och material inom branschen för att främja ett mänskligt liv för klienten i terminalvårdsskedet
 • handleda klienterna att använda service och göra val
 • agera som medlem i en arbetsgrupp
 • upprätthålla och främja säkerheten, sin arbetsförmåga och sin arbetshälsa
 • utvärdera och utveckla sitt arbete
 • bedöma sina möjligheter att driva ett företag inom branschen

Vägen till kunnande inom examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som utbildningen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Yrkesproven bedöms med godkänt eller underkänt. När båda examensdelarna avlagts med godkänt resultat erhåller du ett betyg över avlagda examensdelar.

Samverkan

Examensdelen och utbildningen förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Kostnader

30 € / termin

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Välj annan utbildning

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS