Accessibility Tools

Fortbildning för utbildningspersonal

Är du intresserad av att utveckla ditt kunnande inom yrkesutbildning? I de aktuella fortbildningarna våren 2022 får du smidigt lära dig nytt, bekräfta ditt kunnande och dela erfarenheter samt delta i kollegialt lärande.

Lärare, handledare och sakkunniga kan

 • utveckla den personliga tillämpningen och handledningen av de studerande, förnya lösningar för lärande, förbättra arbetslivssamarbetet och säkerställa kvaliteten på bedömningen
 • se möjligheter och yrkesutbildningen är därmed kundinriktad och kompetensbaserad
 • förbättra förmågan att bedöma och utveckla sitt pedagogiska kunnande och arbetsgemenskapens tillämpningar
 • förstå, tillämpa, planera och skapa kompetensmärken för lärande inom yrkesutbildningen.

Fortbildningarna kan erkännas inom yrkeslärarstudier vid finskspråkiga yrkeslärarhögskolor och Åbo Akademi.

Målgrupp & Genomförande

 • Undervisande och handledande personal samt sakkunniga inom yrkesutbildning. Rekommenderas att man har en kollega med från samma team eller närliggande enhet.

 • Flexibelt genom självstudier och onlinehandledning. I deltagarens personliga plan fastställs hur studierna genomförs enligt de individuella behoven och med beaktande av tidigare påvisat kunnande:

  Fortbildningen genomförs på följande sätt:

  • Nätverksträff live
  • Självstudier samt onlinehandledningar
  • Utvecklingsuppgift för att påvisa kunnandet

Fortbildningarna ordnas under februari-maj 2022.

Finansiär: Utbildningsstyrelsen finansierar fortbildningen. Deltagaren kommer överens med sin arbetsgivare om deltagande i fortbildningen och hur arbetstiden finansieras.

Två personer vid ett bord

Personlig tillämpning (mars-maj 2022), 5 sp

Kontaktperson: Christel Holmlund-Norrén, tfn 050-5906278 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I fortbildningen får deltagaren utveckla förståelsen för personlig tillämpning och sitt kunnande om identifiering och erkännande av kunnande enligt den nya föreskriften och anvisningen från 2021. Deltagaren får utveckla sitt kunnande om planering och genomförande av studerandes personliga studievägar samt påvisande av kunnande. Deltagaren får också bekanta sig med verktyget för kvalitetssäkring och förnyandet av examensgrunderna.

Datum för inledande nätverksträff:

15.3.2022 kl. 14-16

Datum för onlinehandledningar:

30.3. kl. 14:30-16 samt 12.4 kl.14:30-16

Datum för kollegial delning:

3.5.2022 kl. 14-16

Anmälan: senast den 28.2.2022

Bild på en pokal

Kontinuerligt lärande via kompetensmärken (februari-maj 2022)

Kontaktpersoner: Kim Vesterbacka, tfn 050 918 6465 eller Harriet Bystedt, tfn 050 336 8280 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fortbildningen består av tre delar.
I den första delen,
Yrkeslärarens digitala kompetensmärken (1sp) som genomförs i februari 2022 enligt egen överenskommen plan, introduceras deltagarna i handlett lärande och utveckling av kunnandet via kompetensmärken. Utbildningen innehåller webinarier om hur läraren kan använda, göra, stöda kontinuerligt lärande och personalens utveckling av kunnande genom att dra nytta av kompetensmärken.

I den andra delen, Profilera ditt kunnande via kompetensmärken (6 sp) som genomförs i mars-april 2022 enligt egen plan med onlinehandledning , visar och utvecklar deltagaren sitt kunnande enligt de teman som ingår i den nationella administrativa modellen och får via detta en egen uppfattning om hur kompetensmärken avläggs. Vid påvisandet av kunnandet reflekterar, samlar och analyserar deltagaren sitt eget kunnande.

I den tredje delen, Handlett lärande via kompetensmärken (5 sp) som genomförs i april-maj 2022, är målet att stöda ibruktagandet av kompetensmärken bland utbildningsanordnare. I utbildningen har deltagarna möjlighet att träna planering och strukturering av kompetensmärken genom att göra upp mål för kunnande, kriterier för bedömning och planering av påvisandet av kunnande. Deltagarna kan i den gemensamma träningsfabriken öva att bygga egna kompetensmärken enligt handledningsmodellen för lärande via kompetensmärken.

Anmälan: senast den 30.4.2022

Kontaktuppgifter

Tfn: 06-324 2000 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Växeln är öppen må-to kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00 (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

© Yrkesakademin i Österbotten. All rights reserved.

ISO 9001, ISO 14001 Certifierad