• YE för familjedagvårdare

    YE för familjedagvårdare


Utbildningsorter
  • Pedersöre
  • Vasa
  • Närpes
Kontaktperson
Ann-Louise Ljung, lärare
tfn 050-541 44 16 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Carina Kekäle, samordnande lärare
tfn 050-407 00 54 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Urvalskriterier
Utbildningen startar följande gång:
Utbildningen startar varje månad. Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.
Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Arbete och karriär

Arbetet för de som har avlagt yrkesexamen för familjedagvårdare grundar sig på de centrala värdena inom småbarnsfostran, såsom barnets människovärde, barnets rätt till liv, jämlik behandling och fullvärdig utveckling samt beaktande av barnets bästa och barnets åsikt. Familjedagvårdaren värnar om barndomen som ett viktigt livsskede och ger barnen rätt att växa i lugn och ro, leka, glädjas och ha trygga gränser.

Familjedagvårdaren fungerar individuellt som barnens fostrare i olika situationer under dagen, utför sitt arbete så att barnens behov och barnens bästa beaktas i alla situationer. Då du har avlagt yrkesexamen för familjedagvårdare kan du arbeta i familjedaghem eller gruppfamiljedaghem.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

Yrkesexamen för familjedagvårdare (gäller till och med 31.12.2018) består av fyra obligatoriska och tre valfria examensdelar.
Examen är avklarad då fyra obligatoriska och en valfri examensdel avlagts med godkänt resultat.

Obligatoriska examensdelarna:
1.Yrkesverksamhet inom familjedagvården
2.Arbetet som fostrare inom familjedagvården
3.Att ta hand om barns hälsa och fysiska aktivitet
4.Att möta barns behov av stöd

Valfria examensdelar, varav en väljs:
5.Att möta barn och familjer från olika kulturer
6.En examensdel ur en annan examen
7.Arbete som företagare

Ny examensgrund: Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning - gäller från 1.1.2019

e-grunder

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Under utbildningen avlägger du specialkompetenser gällande Första hjälp och Hygien.

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid/Kvällstid

Kostnader

420 €

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Välj annan utbildning

Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

  • Fax: 06-324 2210
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS