• SYE i tolkning för talskadade

  SYE i tolkning för talskadade

  Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade

Kontaktperson
Therese Lerstrand, lärare tfn 050-438 49 54 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ann-Louise Ljung, lärare tfn 050-541 44 16 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Urvalskriterier

Lämplighet för yrket i enlighet med beskrivningar i examensgrunderna
Hälsofaktorer som kan påverka antagning
Språknivå: B1.2

Utbildningen startar följande gång:

Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Utbildningens innehåll uppdateras under våren 2019

Arbete och karriär

De som har avlagt specialyrkesexamen i tolkning för talskadade har ett arbete som kräver specialkompetens. Rätten till tolkservice för talhandikappade grundar sig på Finlands grundlag om rätt till jämlikhet och tolknings- och översättningshjälp på grund av handikapp. Den som har avlagt specialyrkesexamen i tolkning för talskadade tolkar en talhandikappad persons meddelanden för en annan person. De förtydligar vid behov den andra personens meddelanden för den talhandikappade med hjälp av alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder. Dessutom kan de som har avlagt specialyrkesexamen i tolkning för talskadade instruera den talhandikappade klientens närmiljö om särdragen i kommunikationen. Som tolk för talskadade kan du fungera som producent av tolktjänster enligt lagen om tolkningstjänst för talhandikappade men också enligt andra lagar. Förutom Fpa kan till exempel rättsväsendet, läroinrättningar, skolor, privata föreningar eller övriga instanser fungera som beställare av tolktjänster för talhandikappade och som arbetsgivare.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

specialyrkesexamen i tolkning för talskadade består av tre (3) obligatoriska examensdelar. I examen ingår också en valfri examensdel.
Examen är avklarad när alla obligatoriska examensdelar är avlagda med godkänt vitsord.

Obligatoriska examensdelar:

 • Arbete i ett tolkservicesystem
 • Tolkning och kännedom om kommunikationsstörningar
 • Tolkning och användning av kommunikationshjälpmedel


Valfri examensdel 

 • Företagsamhet

e-grunder

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid/kvällstid

Kostnader

530 € (Ifall Du antas till en examensdel är studieavgiften för delexamen 250 €)

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Välj annan utbildning

Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS