Accessibility Tools

Blev merkonom på distans

Blev merkonom på distans

Närvaletstod mellanennärvårdarexamen och en merkonomexamen valde Sandra Sjöbergdet senare, trots att honframtillsdessjobbat hela sitt vuxna liv inom vården.

- Det var kontorstiderna som lockade mest. Jag var precis lika intresserad av vårdbranschen som merkonomyrket, men efter att ha fått min son och då min sambo också jobbar skiftesjobb ville jag ha kontorsarbetstid, säger Sandra.

Sandra bor på Åland och har avlagt hela grundexamen inom affärsverksamhet på distans till YA:s enhet i Närpes.

- Jag har bott hela mitt liv på Åland, men min pappaboriKaskö,så YAärbekantför migsedantidigare. Jag hade sneglat på en merkonomutbildningdistansiVasa,menficktipsomattman ocksåkundesökatillenheteniNärpesochdå tyckte jag det passade bättre.

Sedanhoninleddestudiernahösten2017har

Sandra varit i Närpes bara två gånger.

- Det var två tenter som man måste vara på plats för att skriva, men resten har jag gjort på distans. 

Upplägget för distansstudierna har fungerat över förväntan.

- Jag har deltagit i föreläsningar över Skype, sen har vi haft olika inlämningsuppgifter som vi gjort under lektionerna och också en hel del hemuppgifter. Skypekvällarna har fungerat bra, det har känts som om man var på plats på riktigt.

- Sen har jag ju också varit en del på utbildning på arbetsplats, 6-7 veckor per gång. Det var jättebra då jag kunde göra det här hemma och ganska långt själv välja tiden jag var på UA.

Efter att ha avlagt examen har Sandra också 

lyckats få jobb inom branschen.

- Jagsökteettvikariatsomlöneräknareett ganskastortföretaghärÅland och fick det. Det kändesjätteroligtattjobbinomegenbransch direkt efter att ha gått utbildningen. Jag har en jättebra grund att stå på och det är också orsaken till att jag fick jobbet. Alla är så klart nya i början och man lär ju sig mycket i jobbet, men utan grundutbildningen hade jag inte ens haft en chans på jobbet. Nu har jag hittat ett jobb som verkligen passar mig.

Att studera på distans kräver ändå en del av 

studerande själv.

- Men det var sist och slutligen lättare än jag trodde.Visstskaduviljahaexamenochutbildningen och du ska vilja jobba för den, men jag var nog beredd på att det skulle vara ännu mera jobb än det var. Om man är villig att satsa fungerar distansstudier riktigt bra.

2019

Läs Nästa artikelKontaktuppgifter

Infopunkt: Tfn: 06-324 2000 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Växeln är öppen må-to kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00 (Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

© Yrkesakademin i Österbotten. All rights reserved.