Skip to main content

  • Uppdaterad: 01.08.2023

Kombistudier

Som studerande vid YA:s alla enheter och utbildningar har du möjlighet att avlägga dubbelexamen (kombiexamen). Du byter ut en del av de gemensamma examensdelarna till ett rekommenderat antal studieavsnitt från gymnasiets lärokurs med sikte på att avlägga studentexamen. Studieavsnitten från gymnasiet kan även ingå i valbara yrkesinriktade examensdelar.

Vid YA i Vasa hålls kombistudierna dagtid i skolan. Studieavsnitten läses i 4-veckors block, två kombiblock under det första året, tre kombiblock under det andra året och ett kombiblock under det tredje året. Vid enheten i Närpes samarbetar vi med Närpes gymnasium, i Jakobstad och i Pedersöre samarbetar man med Aftis via distansstudier. Studietiden är densamma oberoende av om du läser kombi eller ej.

I kombipaketet ingår de obligatoriska studieavsnitten eller 12 studiepoäng i modersmål, medellång finska, lång engelska och kort matematik samt 8 studiepoäng i samhällslära.

Kombistudierna är avgiftsfria. Vill du komplettera med andra realämnen eller lång matematik kan du läsa dem på egen bekostnad på distans via Vasa svenska aftonläroverk.  Fem ämnen avläggs i studentexamen; modersmål, som är obligatoriskt för alla, samt fyra prov ur minst tre av följande grupper: finska, engelska, matematik, realämne.

Studentproven skrivs i Vasa på Vasa svenska aftonläroverk (Aftis), i Närpes i Närpes gymnasium och i Pedersöre och Jakobstad i Pedersöre gymnasium eller Jakobstads gymnasium. I undervisningen används dator och även alla studentprov är digitala vilket innebär att alla studerande bör ha tillgång till en egen bärbar dator. Du som omfattas av utvidgad läroplikt får en dator till ditt förfogande. Nedan finns en länk till Studentexamensnämndens officiella rekommendationer.

Din studiehandledare vid YA ger närmare information om kombistudier och dubbelexamen i början av studierna. Gymnasierna ger information om litteratur, e-läromedel och kriterier för datoranskaffning.

Att avlägga dubbelexamen är krävande och det är viktigt att kombistuderande är medvetna om tilläggsarbetet som gymnasiestudierna medför. För att den studerande ska kunna fortsätta sina gymnasiestudier framgångsrikt förutsätts att alla gymnasieämnen i kombiblock 1 är avlagda med godkänt vitsord innan man övergår till kombiblock 2.

Information om datorköp till nya studerande 

Alla studerande skall ha tillgång till en egen bärbar dator. Du som omfattas av utvidgad läroplikt får en egen dator till ditt förfogande.

När vi förbereder oss inför de elektroniska skrivningarna är datorn ett allt viktigare verktyg vid varje lektion och i varje undervisningssituation. Datorn finns med på samma sätt som kurslitteratur, penal och fickräknare, och ibland kan kurslitteraturen vara enbart digital.

Många små och tunna datorer är ofta tekniskt sett mindre lämpade för studentexamenssystemet Abitti, och köpet bör därför basera sig på andra kriterier. Det viktigaste kriteriet är att datorn har en vanlig USB-port (USB-A) som används för att starta upp Abitti-systemet med. Eftersom de flesta nya bärbara datorerna har enbart USB-C, är det synnerligen viktigt att en adapter köps samtidigt. Det andra kriteriet, att datorn har en Ethernet-anslutning, är allt ovanligare och därför lönt att välja en sådan adapter som har BÅDE USB-A och Ethernet.

Väljer man ett lite udda märke eller en ovanlig modell (ex dyr speldator, touchscreen etc) så bör man försäkra sig om att datorns alla funktioner stöds i Linux, som Abitti-systemet baseras på. Apple Macbookar nyare än 2018 bör undvikas eftersom de kräver separat tangentbord, mus, trådlös adapter och ljudkort för att fungera med Abitti. iPad, Microsoft Surface, pekdatorer eller nya hybrider kan inte användas. Däremot behöver inte datorn vara helt ny för att duga utan ett par år gammal använd dator med Windows 10 och ett fräscht batteri är ofta ett bättre alternativ än en speciell och udda ny dator i just Abitti-bruk.

Studentexamensnämndens rekommendationer hittar du via denna länk

Mera info kan du hitta här; IT-pedagogen berättar om hur du väljer rätt dator

Med hopp om en bra start på studierna!