Internationella tjänster

Internationalisering utgör en väsentlig del av YA - Yrkesakademin i Österbottens verksamhet, genom vilken organisationen strävar efter att erbjuda möjligheten att studera och arbeta utgående från ett internationellt perspektiv.

YA har ett stort internationellt nätverk med samarbetspartners i Europa och Asien. De internationella kontakterna utgör en viktig del för såväl verksamheten inom YA som för regionen. Studerande har möjlighet att genomföra perioder av utbildning på arbetsplatser utomlands och på så vis avlägga delar av sina studier i ett annat land. Även organisationens personal och ledning utvecklar sin kompetens tillsammans med internationella kollegor genom olika samarbetsprojekt och jobbskuggningsmöjligheter. Genom ett aktivt deltagande i internationella nätverk får YA möjlighet att marknadsföra sig i internationella sammanhang och etablera långsiktiga relationer.

 Vid YA ansvarar internationella tjänster för den internationella verksamheten som omfattar både utvecklings- och mobilitetsverksamhet. 

År 2018 deltog 46 studeranden i långvariga mobilitetsperioden på minst 2 veckor (35 st. år 2017 och  57 st. 2016). De långvariga studerandemobiliteterna finansierades främst via programmet ERASMUS+ eller studerandes egen finansiering och syftet med utbytet var utbildning på arbetsplats. Från YA deltog 32 personer från personalen i långa utbyten (minst 5 dagar) 2018. Motsvarande antal 2017 var 33 personer och 70 personer 2016. 

För mer information kontakta YA:s t.f internationella koordinator Susanna Vestling, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller t.f. internationella sekreterare Johanna Svedström-Söderman, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs våra studerandes bloggar från sin inlärning i arbetet utomlands:  

Bild på bloggare

Välj din studieväg - studera eller genomför din IA utomlands

Inom de flesta av våra utbildningsalternativ har studerande möjlighet att genomföra en del av dina studier som inlärning i arbetet utomlands. För studerande är det berikande att ta del av YA:s internationella verksamhet.  Genom att lära känna nya människor och nya kulturer får både studerande och personal nya impulser och motivation.  YA:s internationella samarbete är omfattande med samarbetsparters i fler än 20 länder i såväl Europa som Asien.

YA strävar efter att vara en attraktiv yrkesutbildare samt arbetsgivare genom att erbjuda möjligheten att studera och arbeta utgående från ett internationellt perspektiv. Årligen erbjuds över 100 studerande möjlighet att genomföra inlärning i arbetet utomlands eller att delta i utvecklingsverksamhet tillsammans med utländska samarbetspartners.

En stor dela av företagen i Vasa regionen verkar på den internationella marknaden och 70 % av produkter och tjänster exporteras. 30 % av hela Finlands energiexport produceras i Vasaregionen. Vasa anses vara Finlands andra internationella stad efter Helsingfors. I regionen finns innevånare som representerar över 100 olika nationaliteter. I regionen finns engelskspråkig utbildning både på daghems- och universitetsnivå. Företagen i Vasaregionen drar nytta av möjligheterna på bred front. Hållbar utveckling innebär smarta lösningar – både gällande energieffektivitet och utbildning.  Vasaregionens energikluster är med sina över 10 000 arbetstagare en mycket viktig arbetsgivare med mer än en fjärdedel av de anställda inom energisektorn i hela Finland. Antalet anställda uppskattas år 2020 uppgå till 20 000. Här finns Nordens ledande koncentration av energiteknologi med över 120 företag, varav flera är globala marknadsledare inom sitt område.

Välj en internationell stig på din studieväg!  YA:s studerande kan kontakta  internationella koordinator Linda Wester för mer information om internationell verksamhet och möjligheter att genomföra inlärning i arbetet utomlands.

Internationella nätverk

Samarbetspartners och kontakter

Inom YA finns ett nätverk av internationella kontakter och ett 15-tal internationella projekt anknutna till läroanstaltens utbildningsområden. Speciellt för dig som studerande är det en unik möjlighet att genom detta kontaktnät kunna genomföra t.ex. en inlärning i arbetet period utomlands. Du får både arbetslivserfarenhet och ökar samtidigt din konkurrenskraft och möjligheterna till arbete efter avslutade studier.

Samarbetspartners finns bl.a. i Belgien, Danmark, England, Estland, Frankrike, Grekland, Norge, Nederländerna, Malta, Indien, Island, Italien, Portugal, Skottland, Sverige, Turkiet, Tyskland och Ungern.

YA har under senare år utvecklat och de internationella relationerna och ökat den internationella utbytesverksamheten sedan år 2009. 

År 2015 deltog 43 studeranden i långvariga utbytesperioden (37 st. år 2013 och 35 st. 2014). De långvariga studerandemobiliteterna finansierades främst via programmet ERASMUS+ eller studerandes egen finansiering och syftet med utbytet var inlärning i arbetet. YA tog emot 17 utländska studerande gäster jämfört med 43 st. år 2013 och 12 år 2014. Denna minskning beror främst på att NordPlus Junior programmet erbjudit liten finansiering och inte är lika attraktivt som tidigare.

Från YA deltog 72 personer från personalen i utbyten 2015. Motsvarande antal 2013 var 86 personer och 96 personer 2014. Minskningen har beror på att det oftast förutsätts extern finansiering för studiebesök och jobbskuggning och att besöken med enbart skolans egen finansiering har minskat.

YA besöktes av 42 utländska personalrepresentanter år 2014. Motsvarande antal gäster var 52 år 2013 och 56 år 2014.

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Öjesvägen 74, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

  • Fax: 06-324 2210
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS