Info för nya studerande

Bild på studerande - Antagningsbrev lista

Klicka på rullgardinsrubrikerna för mer information!

Information till nya studerande 2021

Språkprov 

 • ordnas 8-12.4 och 19-20.4, språkprovet sker digitalt och kallelsen skickas till den e-post som uppgetts i ansökan.

Inträdes- och lämplighetsprov:

 • Närvårdare, Närpes, Vasa och Pedersöre  11-12.5.2021
 • Akutvårdare på grundnivå, Vasa 11-12.5.2021
 • Musiker, Jakobstad 12-13.5.2021
 • Utövare av visuell framställning,  Jakobstad 7.5.2021

Proven sker på distans förutom akutvårdarnas fysiska test som sker på plats om läget tillåter, om inte sker också det på distans. För de som sökt till musiker finns möjlighet att välja om man deltar på plats eller på distans. Musikernas kompletteringsblankett skall vara oss tillhanda 14.4.2021. Kallelserna skickas per e-post eller per post åt alla behöriga sökande. 

Prövningsdiskussioner

Speciallärarna kallar sökande till diskussion tillsammans med en lärare från den utbildning du sökt till. Kallelserna sker per sms eller telefonsamtal och diskussionerna sker i huvudsak på plats.

Du som sökt via gemensam ansökan 23.2-7.4.2021 får antagnings beslut den 17.6 per e-post. Namnen på de antagna sätts också ut på hemsidan (de som gett tillåtelse till det).

Du inleder dina studier 2.8.2021 kl.12.00 vid Yrkesakademin i Österbotten:

 • Enheten i Vasa, i gymnastiksalen vid Campus Kungsgården, Kungsgårdsvägen 30 A
 • Enheten i Närpes, i auditoriet, Ängskullsvägen 1
 • Enheten i Pedersöre, Sursikvägen 41
 • Enheten i Jakobstad, Campus Allegro, Köpmansgatan 10

Startdatum för musikstuderande är 9.8.2021.

Om du sökt via Kontinuerlig ansökan kommer du överens om din studiestart med branschens kontaktperson.

Ordningsregler för internaten

Att bo på internatet är en avgiftsfri förmån som kan beviljas dig som studerar på heltid vid YA. Som boende på internatet förväntas du följa ordningsreglerna och delta i undervisningen.

Internatets ordningsregler gäller förutom dig som bor på internatet även dina gäster. Du är skyldig att informera dina gäster om internatets ordningsregler och säkerhetsrutiner.

Planen för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt tillämpas vid brott mot ordningsreglerna. Ifall du är avhållen eller avstängd från studierna förlorar du också rätten till internatplats för motsvarande tid.

REGLER:

 1. Alla har rätt att bli bemötta på ett respektfullt, korrekt och jämlikt sätt. Vi varken mobbar, trakasserar eller använder våld i någon situation.
 2. För att ge studiero och möjlighet till tillräcklig vila råder det tystnad såväl inom- som utomhus alla dagar mellan kl. 22.00 och 07.00.
 3. Dagtid får endast du som bor på internatet vistas i din lägenhet/ditt rum. Du får ha gäster på internatet mellan kl. 17.00-22.00.
  Du får inte vistas på internatet under veckosluten mellan fredag kl. 17.00 och söndag kl. 17.00 eller under andra ledigheter/lov. Har du lång skolväg eller av annan orsak behöver bo på internatet över veckosluten ska du begära tillstånd av internatpersonalen.
 4. Du ansvar för att ditt rum och den gemensamma lägenheten hålls i det skick det/den var då du flyttade in. Du får inte göra hål i väggarna eller på något annat sätt orsaka skada i fastigheten, inte heller på möbler eller inredning.
  Upptäcker du fel eller brister i rummet eller lägenheten ska du anmäla detta direkt till internat- personalen när du tar emot boendet eller genast då skador uppkommer. Om du söndrar något så måste du ersätta skadan. På samma sätt är du ersättningsskyldig om du tappar bort din nyckel till internatet.
 5. Du ansvarar för att de utrymmen som du förfogar över är städade (ditt rum samt kök, hall, wc och dusch). Uppföljning av städningen sker veckovis.
  När du flyttar ut ansvarar du för slutstädningen av de utrymmen du förfogar över. Om slutstäd- ningen blir ogjord faktureras du för städningen.
 6. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att du har farliga eller i lag förbjudna föremål på internatet. Med förbjudna föremål och ämnen avses t.ex. vapen, ammunition, brandfarliga vätskor.
  Med hänsyn till brandrisk får du inte heller ha levande ljus på internatet.
 7. Du får inte röka, varken tobak, e-cigaretter, eller använda andra tobaksprodukter på internatet eller skolområdet.
 8. YA:s internat är rusmedelsfritt. Det betyder att du varken får ha eller använda alkoholhaltiga drycker eller andra rusmedel. Du får inte heller uppträda påverkad av rusmedel på internatet eller skolområdet.
 9. Var aktsam när du kör på YA:s område och kom ihåg att iaktta försiktighet och följ hastighetsbegränsningar och andra trafikregler. Parkera endast på anvisade platser.
 10. Du får inte ha husdjur på internatet. 

Godkända av samkommunstyrelsen 30.3.2020 § 45

Kontaktuppgifter

Vasa

Mer information ger internatshandledarna Johanna Ingo, Simon Liljenfeldt och Jimmy Östervik

Tfn 050-432 74 84

Närpes

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mer information ger internatshandledare Birgitta Berglund och Mickael Marins, Tfn 050-402 41 81

Vasa/Närpes

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Byråchef Camilla Källberg, tfn 050-438 49 50,
e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

I Statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017) stadgas om sk SORA-examina för vilka det i utbildning eller yrke ställs krav på säkerhet för minderåriga, patient- och kundsäkerhet eller krav ifråga om trafiksäkerhet.

I SORA-examina har utbildningsanordnaren rätt att begära en utvärdering av den studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga, också om den studerandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga förändras under tiden för inhämtandet av kunnande.

En omständighet som hänför sig till en sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antagning som studerande. Som studerande kan dock inte den antas som på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan genomföra utbildningsrelaterade praktiska uppgifter om kraven på säkerhet i examina så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder. Om den studerande oberoende av stödåtgärder inom studerandeservice och -hälsovård och pedagogiska stödåtgärder inte kan fortsätta sina studier, strävar man till att hitta en lämplig utbildning, där den studerande kan avlägga en examen. Utbildningsanordnaren har för en SORA-examen dessutom rätt att dra in studierätten som en allra sista utväg.

Sökande som söker till en SORA-examen ska meddela om ett tidigare beslut om indragning av studierätt i yrkesutbildning, vid yrkeshögskola eller universitet.

Inom YA är det antagningen till studier i logistik, inom skogsbranschen och social- och hälsovårdsbranschen som påverkas av olika sjukdomar.

Följande sjukdomar kan vara ett hinder för studier i logistik och inom skogsbranschen:

 • Diabetes som behandlas med insulin
 • Epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • Syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Sjukdom eller funktionsnedsättning i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och    utomhusarbete. 
 • Sjukdom i stöd- och rörelseorganen
 • Njursjukdomar
 • Psykisk ohälsa
 • Missbruk eller beroende av berusningsmedel

Följande sjukdomar kan vara ett hinder för studier inom social- och hälsovårdsbranschen:

 • en pågående obehandlad psykos eller  en depression som allvarligt  försämrar funktionsförmågan eller en  annan sjukdom som begränsar  psykisk hälsa och funktionsförmåga  som förhindrar deltagande i praktiska  uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd‐och rörelseorganen,  en skada eller annan sjukdom som  begränsar fysisk hälsa och  funktionsförmåga och som förhindrar  deltagande i praktiska uppgifter i  anslutning till utbildningen  en hudsjukdom som begränsar  funktionsförmågan såsom ett kroniskt  eksem som förhindrar deltagande i  praktiska uppgifter i anslutning till  utbildningen
 • sjukdom som smittar via blod som  kan begränsa deltagande i praktiska  uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av  berusningsmedel. 

Mera info om krav på hälsotillstånd enligt examen finns i Utbildningsstyrelsens föreskrift OPH-5-2018 ( (pdf).

 

Idrott och studier

Som studerande på YA kan du fortsätta att idrotta aktivt eftersom du följer en personlig utvecklingsplan för kunnande.

Tex. vår enhet i Närpes erbjuder ledda träningar enligt följande:

 • Fotbollslinjen

YA erbjuder studerande att delta i fotbollslinjens verksamhet med träningar 2 gånger i veckan. Fotbollslinjen är öppen för studerande på YA och vid Närpes Gymnasium. Träningarna försiggår främst i en fullstor fotbollshall med konstgräs 300 meter från skolan.

 • Hockeylinjen

YA erbjuder studerande att delta i ishockeylinjens verksamhet med träningar 2 gånger i veckan. Träningarna försiggår i ishall som finns 300 meter från skolan.

 • Annan idrott

YA kan efter prövning också ge möjlighet för studerande att utöva någon annan form av idrott om studerandes nivå och ambitioner uppfylls.

Närmare information ges i början av studierna:

Studiehandledare Barbro Lepistö, tfn 050-441 02 83

Mat & Bespisning

RÄTT ATT ÄTA GRATIS (lunch alt frukost, lunch o middag)

 • GRUNDEXAMEN och studerar heltid dvs 100%
 • Handledande utbildning (VALMA) och studerar heltid dvs 100%

MÅSTE BETALA

 • GRUNDEXAMEN som studerar deltid dvs mindre än 100%
 • ALLA som går YRKESEXAMEN eller SPECIALYRKESEXAMEN
 • Läroavtalsstuderande (LA)
 • Arbetskraftsutbildning (AKU) Personalutbildning

För att få gratis lunch behöver du identifiera dej med FPA-kort eller körkort (gäller Vasa och Närpes). För att få specialdiet behövs ett läkarintyg som du tar med då studierna inleds.

Lag om yrkesutbildning, 11.8.2017/531 100 § Rätt till avgiftsfria måltider

Info för nya studerande inom

Bilbranschen

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

Arbetskläder (ca 155 €)

 • Helhalare 65 €
 • Skyddsskor med trampskydd, lågskaftade 90 €

Litteratur (ca 135 €)

 • Basbok 55 €
 • Övrig studielitteratur 80 €

Fordonsmeknikerns basverktyg (ca 450 €)

 • Skjutmått
 • Sidavbitare
 • Kombitång
 • Polygriptång
 • Näbbtång
 • Skruvmejselserie, 6 st
 • ½ hylsserie, 53 delar
 • ¼ hylsserie, 42 delar
 • Dornserie, 7 st
 • Sexkant nycklar, långa
 • Torxnycklar, långa
 • Ringnycklar, serie 8-19 mm 11 st
 • Hammare, 500 gr
 • Verktygsback
 • Skyddshandskar, 12 par
 • Skyddsglasögon
 • Led lampa
 • Hörselskydd
 • Hylsserie

Tillval (ca 250 €)

 • Spärr ringnyckelserie, 7 st
 • Spärr ringnyckelserie, 12 st
 • Pipnycklar, 7 st
 • ½ fälghylsserie, 5 st

 

Logistikbranschen

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

Skyddskläder och personliga verktyg (ca 330 €)

 • Skyddskläder 250 €
 • Skyddsskor 80 €

 

Byggnadsbranschen/Vasa

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Mera info ges då studierna inleds.

Arbetskläder (ca 270 €)

 • Arbetsbyxor med knäskydd 80 €
 • Arbetsväst 60 €
 • Skyddsskor med trampskydd, lågskaftade 90 €
 • Hjälm, inkl. hörselskydd, skyddsglsögon, hakrem 40 €

Litteratur (ca 94 €)

 • Yrkesritning för byggbranschen 44 €
 • Träarbeten inom husbyggnad 90 €
 • Mapp, passare, gradskiva, skallinjal, stiftpennor 20 €

Byggarens basverktyg (ca 520 €)

 • Verktygsback
 • Handsåg
 • Sticksåg
 • Bågfil
 • Dorn
 • Vinkel
 • Bitsserie
 • Måttband, 5m-8m
 • Stämjärnsserie, 4 st olika bredder
 • Yxa
 • Kofot
 • Skruvmejselserie, PH,PZ, rakspår
 • Skruvtving
 • Mattkniv
 • Murarlina
 • Najkrok
 • Hammare 16 oz
 • Smygvinkel
 • Gipshyvel
 • Spättlina + färg
 • Vattenpass, 60 cm
 • Pryl
 • Kniv
 • Diamantbryn
 • Borrserie, 3-10mm
 • Sänkborr
 • Sidavbitare
 • Ullkniv
 • Autogrip
 • Skruvdragare, ackuborrmaskin

 

Byggnadsbranschen/Närpes

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Mera info ges då studierna inleds.

Skyddskläder och personliga verktyg (ca 890 €)

 • Spikväst 80 €               
 • Byxa 80 €                     
 • Höst-/vårjacka 60 €    
 • Vinterjacka 120 €         
 • Skyddsskor, hjälm 150 €  
 • Verktygsback 400 €

Ev. laddningsbar borrmaskin (ca 300 €, ej nödvändigt)

 

Lantbruksbranschen

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

Böcker och kopior (ca 100 €)

Varselkläder (ca 100 €)

Skyddskläder (ca 200 €)

 • Svetshalare, Modell Djupvik eller motsvarande, minimi klass 11-6-11
 • Skyddsskor med stålhätta

I studierna ingår vistelse i terrängen, vaccin mot fästingburna sjukdomar rekommenderas.

Studerande inom lantbruksbranschen är berättigad till tre gratis måltider de dagar de är i skolan.      

 

Skogsbranschen

Vi tillbringar mycket tid utomhus genast från början av studierna, så tag med lämpliga arbetskläder och arbetsskor.

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

 

Böcker (ca 100 €)

 • Skogsbrukets handbok
 • Fält tabell
 • Tabeller Relaskop
 • Varselkläder (ca 250 €)
 • Skor
 • Jacka+byxor

Skyddskläder (ca 270 €, betalas av skolan)

 • Hjälm, standard huggarhjälm
 • Byxor, klass 3 (viktiga)
 • Jacka
 • Stövlar, klass 3 (viktiga)
 • Motorsågshandskar
 • Första hjälpen väska

Huggarbälte (Inkl. Första hjälpen paket) 100 €

 • Naturvårdskort 160 €

Annat 300 €

 • Myndighetstillstånd 50 €
 • Uppskriving 50 €
 • Körkort med foto 50 €

I studierna ingår vistelse i terrängen, vaccin mot fästingburna sjukdomar rekommenderas.

Studerande som väljer Yrkeskompetens bekostar själva C-körkortet.      

Studerande inom skogsbranschen är berättigad till tre gratis måltider de dagar de är i skolan. 

Trädgårdsbranschen

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

Arbetskläder (ordnas ett tillfälle vid studiestart där allting kan köpas/beställas)

 • Arbetsbyxor
 • Arbetsjacka
 • Regnkläder
 • Stövlar
 • Keps
 • Skor, gärna stadiga och högskaftade

Litteratur (kan beställas gemensamt)

 • Viljelykasvien nimistö. (säljs via puutarhaliitto.fi ca 55 €)
 • Nordens flora. Säljs på alla bokhandlar (Adlibris, 45,20 €). Se till att det är upplaga 2018

Trädgårdsmästarens basverktyg (kan köpas på skolan)

 • Kniv (typ mora)
 • Sekatör med sidoskär av god kvalitet (ARS, Felco e.dyl, säljs på skolan)
 • Fodral för dessa
 • Anteckningsmaterial
 • Kamera

Tillval

 • Ympkniv (säljs på skolan)
 • Liten trädgårdssåg av japansk typ. (ARS, Fiskars, Felco mfl.)
 • Vattenflaska
 • Böckerna:
 • - ”Latin för trädgårdsälskare” av Lorraine Harrison. (Lind & co)
 • - ”Växternas släktskap – genealogi för trädgårdsälskare” av Dr Ross Bayton och Simon Maughan. (Lind & co)
 • - ”Suomen puut ja pensaat” av Henry Väre och Heikki Kiuru (Metsäkustannus)
 • - ”Viheralueiden puut ja pensaat” av Ella Räty. (Taimistoviljelijät ry)

Vi jobbar utomhus i alla väder så se gärna över ditt fästingvaccin och ha gärna med solskydd (solkräm e. dyl.).

Det finns låsbara skåp som kan användas (nyckel utkvitteras).

En del av undervisningen förläggs tidvis utanför skolan vilket kan medföra en del kostnader (t.ex. bussresor) som studerande själva står för.

Mobiltelefoner förvaras i väskan vid teorilektioner.
YA är en drog- och rökfri läroanstalt!

 

Ytbehandlingsbranschen

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

Arbetskläder (ca 200 €)

 • Arbetsbyxor med knäskydd 70 €
 • Skyddsskor med trampskydd, lågskaftade 90 €
 • Hjälm, inkl. hörselskydd, skyddsglsögon, hakrem 40 €

Målarens basverktyg (ca 250 €)

 • Verktygsback, min mått 66x27x27cm (skall rymma ett vattenpass)
 • Rullmåttband, 3m
 • Gummispackel, 3 storlekar
 • Tapetkniv
 • Slipkloss med förlängningsskaftsfäste
 • Bitsserie
 • Hammare
 • Fogspruta
 • Mattkniv, brytblad
 • Skruvmejsel, isolerat skaft, utbytbara bits
 • Engelskspackel
 • Japanspackel, 4 st
 • Färgskrapa
 • Plafondpensel, pensel för utvändig målning
 • Elementpensel, vinkelpensel 35, 50 mm
 • Tapetborste
 • Stålspacklar, 15, 25, 45 cm
 • Tapetrivare
 • Skiftnyckel
 • Fönsterskrapa
 • Förlängningsskaft
 • Tapetspackel
 • Elementrulle + skaft
 • Rullskaft 18 cm + rullar
 • Lackpenslar, 30, 50, 70 mm
 • Morakniv
 • Vattenpass, 60 cm
 • Spardyna

 

Elbranschen

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

Arbetskläder (ca 120 €)

 • Arbetsväst
 • Skyddsskor med trampskydd, lågskaftade 

Litteratur

 • Learnware licens 50 €/år
 • Elinstallationsteknik 50 €
 • Inomhusinstallation 50 €

Elektrikerns basverktyg (ca 250 €)

 • Verktygsväska
 • Skruvmejsel, PZ1x80 1000V, skyddsisolerad
 • Skruvmejsel, PZ2x100 1000V, skyddsisolerad
 • Skruvmejsel, PH2x100 1000V, skyddsisolerad
 • Skruvmejsel, 2,5x0,4x75 1000V, skyddsisolerad
 • Skruvmejsel, 3,5x0,6x100 1000V, skyddsisolerad
 • Skruvmejsel, 5,5x1,0x125 1000V, skyddsisolerad
 • Skruvmejsel, torx TX15 TR 80mm, skyddsisolerad
 • Skruvmejsel, torx TX20 TR 100mm, skyddsisolerad
 • Pryl
 • Rullmåttband, 5m
 • Sidavbitare, 170mm, skyddsisolerad
 • Spetstång, NWS 170mm, skyddsisolerad
 • Elektroniksidavbitare, 115mm skyddsisolerad
 • Skaltång, Striper T-5 45-120 1,0-2,6 mm, skyddsisolerad
 • Skalkniv, Jokari 10280, krokkniv 28H
 • Snickarhammare, 16 oz
 • Skyddsglasögon + fodral
 • Universalmätare, digital
 • Hjälm, ljusbågeskyddad, blå+hakband+hörselsk.kåpor
 • Ding-såg, trådmodell
 • Vattenpass, 250mm, magnetisk
 • Spänningsprovare, 6-400V
VVS

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

Arbetskläder (ca 270 €)

 • Arbetsbyxor med knäskydd 80 €
 • Arbetsväst 60 €
 • Skyddsskor med trampskydd, lågskaftade 90 €
 • Hjälm, inkl. hörselskydd, skyddsglsögon, hakrem 40 €

Litteratur

 • Teknikhandboken 55 €

Rörmokarens basverktyg (ca 300 €)

 • Verktygsback
 • Rörtång, Rigid 1142
 • Rörtång, Bahco 443
 • Skiftnyckel, Bahco 31
 • Skiftnyckel, Bahco 8073
 • CU-rörkap, Rigid 150L
 • CU-rörkap, Rigid 101ML
 • Plastsax, Reed SC1, 32mm
Hår och -skönhetsbranschen

Du behöver skaffa följande utrustning innan du påbörjar studierna:

 • Mobila smartverktyg för fotografering, bildhantering och som det går att filma med.       
 • Dator för texthantering.    

Information om införskaffning av arbetsverktyg sker första studieveckan på basen av valt kompetensområde (frisör, barberare eller kosmetikrådgivare).

Vänligen läs igenom dem före skolstarten!

Maskin- och produktionsteknik/Vasa

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

Arbetskläder (ca 169 €)

 • Helhalare 86 €
 • Skyddsskor med stålhätta, lågskaftade ca 85 €

Litteratur

 • Verkstadshandbok 40 €

Metallarens basverktyg (ca 230 €)

 • Centrumborr
 • Hänglås
 • Talmeter måttband
 • Borrserie, 1-10 mm
 • Ritsnål
 • Dorn
 • Mejselserie
 • Mejsel, PZ1
 • Mejsel, PZ2
 • Fastnyckelserie
 • Gripledtång
 • Sexkantserie
 • Verkstadsvinkel
 • Avgradare
 • Skjutmått
 • Skyddsglasögon
 • Verktygsback   
Maskin- och produktionsteknik/Närpes

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

Skyddskläder och personliga verktyg (ca 370 €)

 • Skyddskläder ca 180 €
 • Skyddsskor ca 100 €
 • Skyddsglasögon ca 20 €
 • Mätverktyg ca 30 €
 • Svetshjälm ca 40€   
Restaurang- och cateringbranschen

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Tilläggsutrustningen beställs gemensamt vid skolstarten.

 • Kockkläder och servitörskläder (ca 300 €)       
 • 2 par kockbyxor
 • 2 stycken vita servitörsskjortor eller kockrockar + knappar (beroende på inriktning)
 • 2 svarta förkläden
 • 1 vit skjorta
 • 1 par kockskor
 • 1 huvudbonad (endast för kockstuderande)

Knivset (gärna i bärbar påse) enligt branschens rekommendationer (ca 120 €) (gäller endast kockstuderande)

 • 1 kockkniv (18-22 cm)
 • 1 filékniv (ca 22 cm)
 • 1 brödkniv (ca 24 cm)
 • 1 grönsakskniv (ca 10 cm)
 • 1 pincett
 • 1 brynstål
 • (knivpåse)

Salmonellaintyg: Studerande skall enligt lag om smittsamma sjukdomar(1227/2016 kap.6, §56) uppvisa salmonellaintyg. Intyget tas med då studierna inleds.                     

Social- och hälsovårdsbranschen

En förutsättning för att det skall gå bra i dina studier är att du har tillgång till litteratur, busspengar och arbetskläder (arbetskläder gäller för Vasa och Närpes studerande). En egen laptop är inget krav men underlättar studierna.

Under de första två åren behöver du följande litteratur:

 • Anttila, Kyllikki., Kaila-Mattila, Tuulikki., Kan, Suvi., Puska, Eva-Liisa & Vihunen, Riitta. (2016), Vård och välbefinnande. UBS.
 • Nienstedt, Walter & Kallio, Sinikka. (2015), Märg och ben. Upplaga 1 – 4. Utbildningsstyrelsen. (endast i Närpes)
 • Jaatinen, Tiina K.M. & Raudasoja, Jari. (2011), Våra vanligaste sjukdomar. Utbildningsstyrelsen.
 • Nurminen, Marja-Leena. (2015), ABC om läkemedelsbehandling. Utbildningsstyrelsen.

Vid frågor kring vaccinationsskydd se https://thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccination-av-olika-grupper/vaccination-av-studerande eller kontakta respektive skolhälsovård:

Närpes, Inger Nybacka  06-224 9681(mån, ons,  fre k.8.15-9.00).  Ringbud kan lämnas mån-fre kl.8.00-12.00        Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vasa, Susanne Ahlbäck, 06-324 2476 / 044-750 3132           Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pedersöre, Nora Isomäki 050-357 7604  

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS