Urvalskriterier

Yrkesexamen

En beskrivning av språkkraven kan läsas via denna länk på utbildningsstyrelsen hemsidor. Det bör noteras att det är inte den allmänna språkexamen som avläggs hos Yrkesakademin i Österbotten. Vi använder den Europeiska referensramen för språk bedömningsskala.

YE för företagare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.1 | Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.1 | Muntl. Färdig.: A2.1

YE i affärsverksamhet

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

YE i arbete som teamledare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

YE i husbyggnad

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

YE i husteknik

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

YE i kundservice på restaurang: Servitör

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

YE i maskinmontering och underhåll

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

YE i matservice: Restaurangkock

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.1 | Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

YE i matservice: Storkökskock

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.1 | Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

YE i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: B1.1 | Skriftlig färd.: B1.1 | Hörförståelse: B1.1 | Muntl. Färdig.: B1.1

YE i pedagogisk verksamhet och handledning – kompetensområdet för handledning

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på psykotisk nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan
 • en allvarlig social fobi eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar användningen av teckenspråk
 • annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för den studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå:  
Läsförst.: B1.1 | Skriftlig färd.: B1.1 | Hörförståelse: B1.1 | Muntl. Färdig.: B1.1

YE i pedagogisk verksamhet och handledning – kompetensområdet för handledning

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på psykotisk nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan
 • en allvarlig social fobi eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar användningen av teckenspråk
 • annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för den studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå:  
Läsförst.: B1.1 | Skriftlig färd.: B1.1 | Hörförståelse: B1.1 | Muntl. Färdig.: B1.1

YE i pedagogisk verksamhet och handledning: Familjedagvårdare

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning 

 • en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på psykotisk nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan
 • en allvarlig social fobi eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar användningen av teckenspråk
 • annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för den studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå:  
Läsförst.: B1.1 | Skriftlig färd.: B1.1 | Hörförståelse: B1.1 | Muntl. Färdig.: B1.1

YE i pedagogisk verksamhet och handledning: Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på psykotisk nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan
 • en allvarlig social fobi eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar användningen av teckenspråk
 • annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för den studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå:  
Läsförst.: B1.1 | Skriftlig färd.: B1.1 | Hörförståelse: B1.1 | Muntl. Färdig.: B1.1

YE i produktionsteknik

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

YE inom el- och automationsbranschen

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

YE inom hälsovårdsbranschen: Fotvårdare

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.


Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

YE inom lantbruksbranschen: Lantbruksarbetare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

YE inom lantbruksbranschen: Lantbruksavbytare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

YE inom lantbruksbranschen: Lantbruksmaskinförare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

YE inom lantbruksbranschen: Produktionsdjursskötare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

YE inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå:  
Läsförst.: B1.1 | Skriftlig färd.: B1.1 | Hörförståelse: B1.1 | Muntl. Färdig.: B1.1

YE inom skogsbranschen: Företagare inom skogsbruk/ Företagare inom skogstjänster/ Skogsarbetare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

YE inom skogsbranschen: Skogsmaskinsförare

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • diabetes som behandlas med insulin
 • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • en syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • hjärt-kärlsjukdom
 • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen
 • psykisk ohälsa
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.1 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

YE inom trädgårdsbranschen

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

YE inom transportbranschen

 • finländskt personnummer (signum)
 • minst 21 år då examen är slutförd (18 år om man har yrkeskompetens) 
 • minst 23 år för buss (21 år om man har yrkeskompetens)
 • uppfylld allmän läroplikt
 • läkarintyg för körkort
 • utdrag ur körkortsregistret (uppvisas vid intervjun, får inte innehålla allvarliga trafikförseelser)

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • diabetes som behandlas med insulin
 • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • en sådan syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • hjärt- och kärlsjukdom
 • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
 • sjukdom eller funktionsnedsättning i stöd- och rörelseorganen
 • psykisk ohälsa
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

YE inom ytbehandlingsbranschen

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

YE inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: 
Läsförst.: A2.2 | Skriftlig färd.: A2.2 | Hörförståelse: A2.2 | Muntl. Färdig.: A2.2

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS