Urvalskriterier

Grundexamen

En beskrivning av språkkraven kan läsas via denna länk på utbildningsstyrelsen hemsidor. Det bör noteras att det är inte den allmänna språkexamen som avläggs hos Yrkesakademin i Österbotten. Vi använder den Europeiska referensramen för språk bedömningsskala.

Artesan

(kompetensområdet för inredningsbranschen)

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

Akutvårdare på grundnivå

Sökande till kompetensområdet för akutvård på grundnivå kallas till inträdes- eller lämplighetsprov. Provet består av en intervju och ett fysiskt test. Totalt kan den sökande få max 10 poäng för provet (5 poäng för intervjun och 5 poäng för det fysiska testet).

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Språknivå: A2.2

Busschaufför

 • finländskt personnummer (signum)
 • minst 23 år för buss (21 år om man har yrkeskompetens)
 • uppfylld allmän läroplikt
 • läkarintyg för körkort
 • utdrag ur körkortsregistret (uppvisas vid intervjun, får inte innehålla allvarliga trafikförseelser)

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • diabetes som behandlas med insulin
 • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • en sådan syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • hjärt- och kärlsjukdom
 • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
 • sjukdom eller funktionsnedsättning i stöd- och rörelseorganen
 • psykisk ohälsa
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå A2.2.

Chaufför/Kombinationsfordonsförare

 • utdrag ur körkortsregistret (uppvisas vid intervjun, får inte innehålla allvarliga trafikförseelser)
 • läkarintyg för körkort
 • uppfylld allmän läroplikt
 • minst 21 år då examen är slutförd (18 år om man har yrkeskompetens)
 • finländskt personnummer (signum)

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • diabetes som behandlas med insulin
 • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • en sådan syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • hjärt- och kärlsjukdom
 • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
 • sjukdom eller funktionsnedsättning i stöd- och rörelseorganen
 • psykisk ohälsa
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå A2.2.

Programutvecklare och IT stödperson

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå A2.2

Elmontör, Automationsmontör

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå: A2.2.

Fastighetsskötare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

Fordonsmekaniker

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

Frisör / Barberare / Kosmetikrådgivare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

Hemvårdare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

Husbyggare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

Kock

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

Lagerförvaltare

Finländskt personnummer (signum)

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

Landsbygdsföretagare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå A2.2

Målare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

Merkonom

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå A2.2

Miljövårdare / Naturinstruktör

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

Musiker

Alla sökanden kalls till inträdes- och lämplighetsprov. Provet består av spelprov (0-4 poäng), teoritest (0-2 poäng), gehörstest (0-2 poäng) och primavista spel (0-2 poäng). Totalt kan den sökande få max 10 poäng.

Utöver den elektroniska ansökningen på studieinfo.fi behöver du också fylla i en så kallad kompletteringsblankett med nödvändig info för inträdesprovet. Den elektroniska blanketten för förhandsuppgifter hittas HÄR (extern länk).  

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå A2.1.

Ansökan, inträdes- och lämplighetsprov (uppdaterad 6.4 2020)

På grund av covid-19 situationen genomförs inträdes- och lämplighetsproven i år på distans. Sökanden informeras gällande det praktiska upplägget.

Du har ännu möjlighet att söka via kontinuerlig ansökan och genomföra inträdesprovet den 13 maj.

Vid frågor kontakta:

Carl-Johan Hultgren
Tel: 0504410231
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Närvårdare

Sökande till grundexamen inom social- och hälsovård kallas till inträdes- och lämplighetsprov. Provet består av en intervju.
Totalt kan den sökande få max 10 poäng för intervjun.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Pälsdjursuppfödare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

Plåtslagare-svetsare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

Rörmontör

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

Servitör

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

Skogsarbetare/-serviceproducent

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

Skogsmaskinsförare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • diabetes som behandlas med insulin
 • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • en syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • hjärt-kärlsjukdom
 • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen
 • psykisk ohälsa

missbruk eller beroende av berusningsmedel

Trädgårdsmästare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

Utövare av medietjänster

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå A2.2.

Utövare av visuell framställning

Sökande kallas till inträdes- eller lämplighetsprov.
Provet består av:
- Två kreativa uppgifter som presenteras på provdagen. Allt material finns på plats så du behöver inte ta med någonting. (bedöms med max 5 poäng)
- Intervju där du presenterar fem medhavda verk (t.ex. foton, teckningar, målningar, 3D-arbeten eller filmer). (bedöms med max 5 poäng)

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå A2.1.

Verkstadsmekaniker

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS