Urvalskriterier

Yrkesexamen

En beskrivning av språkkraven kan läsas via denna länk på utbildningsstyrelsen hemsidor. Det bör noteras att det är inte den allmänna språkexamen som avläggs hos Yrkesakademin i Österbotten. Vi använder den Europeiska referensramen för språk bedömningsskala.

YE för företagare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå A2.1

YE i affärsverksamhet

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå A2.2

YE i arbete som teamledare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå A2.2

YE i husbyggnad

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

YE i husteknik

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

YE i kundservice på restaurang: Servitör

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

YE i maskinmontering och underhåll

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

YE i matservice: Restaurangkock

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov. Språknivå: A2.2

YE i matservice: Storkökskock

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

YE i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: B1.1

YE i pedagogisk verksamhet och handledning – kompetensområdet för handledning

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på psykotisk nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan
 • en allvarlig social fobi eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar användningen av teckenspråk
 • annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för den studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: B1.1

YE i pedagogisk verksamhet och handledning – kompetensområdet för handledning

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på psykotisk nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan
 • en allvarlig social fobi eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar användningen av teckenspråk
 • annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för den studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: B1.1

YE i pedagogisk verksamhet och handledning: Familjedagvårdare

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning 

 • en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på psykotisk nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan
 • en allvarlig social fobi eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar användningen av teckenspråk
 • annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för den studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: B1.1

YE i pedagogisk verksamhet och handledning: Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på psykotisk nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan
 • en allvarlig social fobi eller en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar användningen av teckenspråk
 • annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för den studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: B1.1

YE i produktionsteknik

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

YE inom el- och automationsbranschen

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

YE inom hälsovårdsbranschen: Fotvårdare

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.


Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

YE inom lantbruksbranschen: Lantbruksarbetare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå A2.2

YE inom lantbruksbranschen: Lantbruksavbytare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå A2.2

YE inom lantbruksbranschen: Lantbruksmaskinförare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå A2.2

YE inom lantbruksbranschen: Produktionsdjursskötare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.

Språknivå A2.2

YE inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan, såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: B1.1

YE inom skogsbranschen: Företagare inom skogsbruk/ Företagare inom skogstjänster/ Skogsarbetare

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

YE inom skogsbranschen: Skogsmaskinsförare

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • diabetes som behandlas med insulin
 • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • en syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • hjärt-kärlsjukdom
 • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen
 • psykisk ohälsa
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå A2.2

YE inom trädgårdsbranschen

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå A2.2

YE inom transportbranschen

 • finländskt personnummer (signum)
 • minst 21 år då examen är slutförd (18 år om man har yrkeskompetens) 
 • minst 23 år för buss (21 år om man har yrkeskompetens)
 • uppfylld allmän läroplikt
 • läkarintyg för körkort
 • utdrag ur körkortsregistret (uppvisas vid intervjun, får inte innehålla allvarliga trafikförseelser)

Hälsokrav som kan utgöra hinder för antagning

 • diabetes som behandlas med insulin
 • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • en sådan syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • hjärt- och kärlsjukdom
 • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
 • sjukdom eller funktionsnedsättning i stöd- och rörelseorganen
 • psykisk ohälsa
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.
 • Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
  Språknivå A2.2

YE inom ytbehandlingsbranschen

Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov.
Språknivå: A2.2

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS