• YE inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

    YE inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

    150 kompetenspoäng


Utbildningsorter
  • Pedersöre
  • Vasa
Kontaktperson
Ulrica Krook, lärare tfn 044-750 32 43 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ann-Kristin Svenlin, lärare tfn 044-750 31 47 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Urvalskriterier
Utbildningen startar följande gång:

Utbildningen startar varje kvartal. Du kan inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Arbete och karriär

Det arbete som utförs av personer som har avlagt yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda utgör en del av den offentliga, privata och tredje sektorns verksamhet inom servicen för utvecklingsstörda. Arbetet är ansvarsfullt och innehåller stöd, handledning och vård av personer med utvecklingsstörning Utgångspunkten för arbetet är den utvecklingsstörda personens värde som den person hon eller han är samt jämlikhet mellan människorna i samhället. Då du har avlagt yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda kan du arbeta i miljöer där utvecklingsstörda personer i olika åldrar bor, studerar, arbetar eller använder tjänster. 

Examen ger behörighet för studier som leder till högskoleexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Examen består av examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns.

Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda
(150 kompetenspoäng, kp)
består av obligatoriska examensdelar (130 kp) och valbara examensdelar (20 kp)

Obligatoriska examensdelar:
Yrkesverksamhet inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda, 50 kp
Stödjande av funktionsförmåga och lärande, 50 kp
Interaktion och kommunikation, 30 kp

Valbara examensdelar:
Samarbete med familj och närstående, 20 kp
Sociokulturellt arbete inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda, 20 kp

Som valbar examensdel kan man också avlägga en examensdel från en yrkesinriktad grundexamen eller någon annan yrkes- eller specialyrkesexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

e-grunder

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Under utbildningen avlägger du specialkompetenser gällande Första hjälp och Hygien.

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid/kvällstid

Kostnader

420 € (Ifall Du antas till en examensdel är studieavgiften för delexamen 250 €)

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Välj annan utbildning

Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

  • Fax: 06-324 2210
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS