• En flexibel form av yrkesstudier där du jobbar, studerar och får lön!
 • Arbetsplatsen är din lärmiljö!
 • Du lär dig genom praktiska arbetsuppgifter på arbetsplatsen och med lärande i andra lärmiljöer, t.ex. vid YA eller genom lärande via nätet.
 • Läroavtalet bygger på ett arbetsavtal eller ett tjänsteförhållande men passar också egenföretagare.
 • Arbetsuppgifterna avgör om arbetsplatsen passar för ditt läroavtal
 • På arbetsplatsen får du handledning av din arbetsplatshandledare
 • Arbetsgivaren betalar dig lön enligt kollektivavtal
 • Din arbetstid ska vara i medeltal minst 25 timmar per vecka
 • Du ska vara minst 15 år för att inleda läroavtal

Läroavtalskoordinator:

YA Läroavtalstjänster allmän e-post

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontakter

Cecilia Nordberg, tfn 044-7503254,
e-post: fornamn.efternamn

Linda Wester, tfn 044-750 32 12 (fredagar)
e-post: fornamn.efternamn

Studerande – Arbetstagare

STUDERA MED LÄROAVTAL

Läroavtal är ett flexibelt sätt att studera och passar i många skeden i livet. Läroavtal är en möjlighet för dig som vill börja studera, men fungerar också smidigt för dig som redan studerar vid YA och vill avlägga en eller flera examensdelar med läroavtal. Längden på ett läroavtal kan vara alltifrån en månad till flera år.

 • STUDERA MED LÄROAVTAL

  Innan läroavtalet inleds planerar vi studierna tillsammans med dig och din arbetsgivare. Vi utreder ditt kunnande från tidigare och utgående från det och examensgrunderna planerar vi det kunnande du behöver och på vilket sätt du kan nå det. Tillsammans gör vi en kartläggning av dina nuvarande arbetsuppgifter och ser vilka arbetsuppgifter som ger dig möjlighet att uppnå det kunnande du behöver. Utgående från det planerar vi omfattningen av lärande i andra lärmiljöer - vid YA, genom distansstudier eller i virtuella miljöer.

  I din personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK) planerar vi tillsammans med dig och arbetsplatshandledaren dina studier. I PUK planerar vi vilken eller vilka examensdelar du ska avlägga och när du ska genomföra yrkesprov. Under yrkesprovet visar du att du har den yrkesskicklighet som krävs i en eller flera examensdelar.

 • UTBILDNINGAR

  Alla YA:s utbildningar kan avläggas som läroavtal. Via denna länk kan du bekanta dig med YA:s utbildningsutbud.

  Med läroavtal kan du avlägga en yrkesinriktad examen – en grundexamen, en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen. Du kan också avlägga en del av en examen eller ett kompetensområde som läroavtal.

  Om du redan studerar vid YA kan du välja att genomföra en del av din examen som läroavtal. Kanske passar t.ex. ditt sommarjobb som läroavtal? Diskutera med din ansvariga handledare vid YA!

 • ANSÖKAN

  Du ansöker elektroniskt via anmälningslänk som du hittar i samband med informationen kring våra utbildningar. (=länk till https://www.yrkesakademin.fi/forsokande/grundexamen)

  Här (https://www.yrkesakademin.fi/forsokande/ansokan) hittar du mer information om ansökan till YA:s utbildningar.

 • EKONOMI

  • Du kan avgiftsfritt avlägga en grundexamen. Som studerande betalar du själv för t.ex. måltider och studiematerial.
  • Yrkes- eller specialyrkesexamen avlägger du mot en kostnad. Information om kostnader för utbildningar hittar du i samband med informationen kring våra utbildningar.
  • Som ersättning för handledningen på arbetsplatsen kan YA betala utbildningsersättning åt arbetsgivaren.
  • Ifall du som studerande är arbetslös arbetssökande då läroavtalet inleds, kan arbetsgivaren ansöka om lönesubvention från TE-byrån. Via denna länk kommer du till TE-byrån.
 • STUDIESOCIALA FÖRMÅNER

  • Du som läroavtalsstuderande kan ha rätt att ansöka om studiesociala förmåner om du har lönebortfall under den tid du studerar i andra lärmiljöer, t.ex. vid YA eller deltar i yrkesprov.
  • De studiesociala förmånerna består av dagpenning och familjebidrag samt ersättning för rese- och inkvarteringskostnader.
  • Du som studerande har inte rätt till dagpenning eller familjebidrag, om du för samma tid får lön eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av någon annan lag.
  • Du får ett beslut om rätten att ansöka om studiesociala förmåner då du inleder dina studier.
  • Du söker i efterhand om studiesociala förmåner med blanketten Ansökan om studiesociala förmåner, som finns under fliken ”Blanketter” nedan. Vid läroavtalets start får du ett elektroniskt beslut om vilka förmåner du kan söka med ansökningsinstruktioner.

  Du har rätt att söka:

  • 15 euro/dag i dagpenning som ersättning för inkomstbortfall
  • 17 euro/dag i familjebidrag om du har barn under 18 år att försörja
  • 8 euro/dag i inkvarteringsersättning om lärandet i YA:s lärmiljö sker utanför din hemkommun (eller den kommun där läroavtalsarbetsplatsen finns) och kräver övernattning
  • Reseersättning enligt billigaste färdsätt för en resa tur och retur per vecka om lärandet i YA:s miljö förutsätter att du reser över 10 kilometer i en riktning från hemmet/läroavtalsarbetsplatsen till YA:s miljö. Om du får ersättning för dagliga resekostnader har du inte rätt till inkvarteringsersättning

Arbetsgivare

Läroavtal - ett smidigt sätt att rekrytera och få behörig personal!

Med ett läroavtal kan du utbilda din personal eller din nyanställda för just de arbetsuppgifter som du som arbetsgivare har behov av.

Behovet av arbetskraft varierar och det kan vara utmanande att snabbt hitta de kunniga yrkesmänniskor som behövs. Då är läroavtal ett smidigt sätt att möta det behov som finns.

Genom att avlägga en examen eller en del av examen med läroavtal kan din personal eller nyanställda höja sin kompetens till rätt nivå – genom handledlett lärande på arbetsplatsen.

 • ARBETSTAGARE MED LÄROAVTAL

  Läroavtal är ett studiesätt där du lär dig genom praktiska arbetsuppgifter på arbetsplatsen och med lärande i andra lärmiljöer, t.ex. vid YA eller genom lärande via nätet.

  Ett läroavtal grundar sig på ett skriftligt arbetsavtal eller tjänsteförhållande mellan en arbetstagare som fyllt 15 år och dig som arbetsgivare. Arbetstiden per vecka ska vara minst 25 timmar.  Läroavtal är också möjligt för dig som företagare i ditt eget företag.

  En förutsättning för att läroavtal ska kunna ingås är att YA och du som arbetsgivare skriftligen avtalar om det. Arbetsuppgifterna kartläggs också tillsammans med YA före läroavtalet inleds.  Detta för att säkra att arbetsuppgifterna motsvarar innehållet i den examen eller den del av en examen som du tillsammans med arbetstagaren strävar till.

  På arbetsplatsen ska det också finnas tillräcklig produktions- och serviceverksamhet och behövliga arbetsredskap. Som arbetsgivare ska du utse en ansvarig arbetsplatshandledare vars uppgift är att handleda och stöda den studerande. Arbetsplatshandledaren behöver därför vara kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning eller arbetslivserfarenhet

 • EKONOMI

  Som studerande kan din arbetstagare avgiftsfritt avlägga en grundexamen. Studerande betalar själva för t.ex. måltider och studiematerial.

  Yrkes- eller specialyrkesexamen avläggs mot en kostnad. Information om dessa kostnader finns på www.yrkesakademin.fi under respektive utbildning.

  Ifall personen är arbetslös arbetssökande då läroavtalet inleds, kan du som arbetsgivare ansöka om lönesubvention från TE-byrån. Den arbetslösas egen arbetskraftsrådgivare på TE-byrån ger ytterligare information om möjligheten att få lönesubvention. Länk till Länk till TE-byrån.

  Arbetsgivaren är skyldig att betala en arbetstagare med läroavtal åtminstone lön enligt kollektivavtal. Ifall inget kollektivavtal finns, ska en skälig ersättning betalas. Som arbetsgivare kommer du överens med din arbetstagare innan läroavtal börjar huruvida lön utbetalas under den tid arbetstagaren deltar i lärande i YA:s lärmiljöer eller deltar i yrkesprov.

  Som en ersättning för handledningen på arbetsplatsen kan YA betala utbildningsersättning åt arbetsgivaren. Ersättningens storlek avgörs från fall till fall beroende på behovet av handledning

 • STUDIESOCIALA FÖRMÅNER

  • Du som läroavtalsstuderande kan ha rätt att ansöka om studiesociala förmåner om du har lönebortfall under den tid du studerar i andra lärmiljöer, t.ex. vid YA eller deltar i yrkesprov.
  • De studiesociala förmånerna består av dagpenning och familjebidrag samt ersättning för rese- och inkvarteringskostnader.
  • Du som studerande har inte rätt till dagpenning eller familjebidrag, om du för samma tid får lön eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av någon annan lag.
  • Du får ett beslut om rätten att ansöka om studiesociala förmåner då du inleder dina studier.
  • Du söker i efterhand om studiesociala förmåner med blanketten Ansökan om studiesociala förmåner, som finns under fliken ”Blanketter” nedan. Vid läroavtalets start får du ett elektroniskt beslut om vilka förmåner du kan söka med ansökningsinstruktioner.

  Du har rätt att söka:

  • 15 euro/dag i dagpenning som ersättning för inkomstbortfall
  • 17 euro/dag i familjebidrag om du har barn under 18 år att försörja
  • 8 euro/dag i inkvarteringsersättning om lärandet i YA:s lärmiljö sker utanför din hemkommun (eller den kommun där läroavtalsarbetsplatsen finns) och kräver övernattning
  • Reseersättning enligt billigaste färdsätt för en resa tur och retur per vecka om lärandet i YA:s miljö förutsätter att du reser över 10 kilometer i en riktning från hemmet/läroavtalsarbetsplatsen till YA:s miljö. Om du får ersättning för dagliga resekostnader har du inte rätt till inkvarteringsersättning
 • LÄNKAR

Företagare

Läroavtal för dig som företagare – stärk ditt kunnande och företagande!

Har du som företagare behov av att stärka din yrkeskompetens? Vill du bredda ditt kunnande inom specifika delar av din verksamhet?

Saknar du examen inom din bransch? Eller önskar du bygga på kunskapen om företagande?  

Ibland uppstår tillfällen när du som företagare behöver hjälp med att handla effektivare. Hittar du själv de rätta lösningarna eller är du tvungen att kontakta sakkunniga som fakturerar för sina tjänster?

 • FÖRETAGARE MED LÄROAVTAL

  Läroavtal för företagare gör det möjligt att både smidigt och förmånligt höja nivån på det egna kunnandet. Under hela läroavtalet har du en erfaren mentor som handleder dig.  YA erbjuder olika grundexamen, yrkes- och specialexamen som läroavtal för företagare, såväl inom yrkesbranscherna som inom företagsamhets- och ledarskapsområdena. Du kan också välja att avlägga endast en del av en examen, om det är ett specifikt kunnande du saknar.

  Att bygga på och stärka ditt kunnande inom verksamhetsområdet eller företagandet underlättar din vardag som företagare. Bland annat sjunker kostnaderna när du längre inte behöver anlita experter utifrån.

  Vad innebär läroavtal för dig som företagare?

  Läroavtalsutbildning är utbildning som i huvudsak ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter. För en företagare sker lärandet i det egna företaget. Arbetsuppgifterna ska motsvara innehållet i den examen eller den del av en examen som avläggs. På arbetsplatsen ska finnas tillräcklig produktions- och serviceverksamhet, behövliga arbetsredskap samt personal som är kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet.

  Lärandet i det egna företaget stöds av en utsedd MENTOR.

  Mentorns uppgift är att handleda och stöda den studerande, och måste därför vara kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning eller arbetslivserfarenhet. Mentorn kan vara anställd i företaget, komma från en annan arbetsplats, själv vara företagare, vara någon som överlämnar sitt företag genom försäljning eller generationsväxling eller i övrigt vara lämplig för uppgiften. Om mentorn inte kommer från den studerandes egna företag kan YA betala utbildningsersättning som ersättning för handledningen. Ersättningens storlek avgörs från fall till fall beroende på behovet av handledning.

  Läroavtal innebär att du lär dig genom praktiska arbetsuppgifter på arbetsplatsen och med lärande i andra lärmiljöer, t.ex. vid YA eller genom lärande via nätet. Arbetstiden per vecka för en studerande i läroavtalsutbildning ska i genomsnitt vara minst 25 timmar.

  Som företagare behöver du:

  • ha anmält skattemyndigheterna att företagsverksamheten har inletts
  • ett FO-nummer
  • ett i förskottsuppbördsregistret och/eller i mervärdesskatteregistret registrerat företag
  • betalar pensionsförsäkring för företagare (FöPL)
 • EKONOMI

  Studerande kan avgiftsfritt avlägga en grundexamen. Den studerande betalar själv för t.ex. måltider och studiematerial.

  Yrkes- eller specialyrkesexamen avläggs mot en kostnad. Information om kostnader för utbildningar finns på www.yrkesakademin.fi, under respektive utbildning.

   

 • STUDIESOCIALA FÖRMÅNER

  STUDIESOCIALA FÖRMÅNER

  • Du som läroavtalsstuderande kan ha rätt att ansöka om studiesociala förmåner om du har lönebortfall under den tid du studerar i andra lärmiljöer, t.ex. vid YA eller deltar i yrkesprov.
  • De studiesociala förmånerna består av dagpenning och familjebidrag samt ersättning för rese- och inkvarteringskostnader.
  • Du som studerande har inte rätt till dagpenning eller familjebidrag, om du för samma tid får lön eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av någon annan lag.
  • Du får ett beslut om rätten att ansöka om studiesociala förmåner då du inleder dina studier.
  • Du söker i efterhand om studiesociala förmåner med blanketten Ansökan om studiesociala förmåner, som finns under fliken ”Blanketter” nedan. Vid läroavtalets start får du ett elektroniskt beslut om vilka förmåner du kan söka med ansökningsinstruktioner.
 • LÄNKAR

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Öjesvägen 74, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS