Ammattiosaajia omistajanvaihdoksiin – Kompetens för ägoskiften

Beskrivning:

Av de finländska små- och medelstora företagen kommer ca 27 % att stå inför ägoskiften de närmaste fem åren. I Österbotten är andelen ännu större. Många av företagen är familjeföretag där det inte finns en naturlig fortsättare.  Projektet Ammattiosaajia omistajanvaihdoksiin – Kompetens för ägoskiften är ett initiativ i andra stadiets Utvecklings- och serviceuppgift för arbetslivet (TYKE). Projektet koordineras av Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä och består av ett landsomfattande nätverk med 15 vuxenutbildningsorganisationer. Projektet förverkligas under 2012 – 2013.

Målsättning

  • Utveckla utbildningar och tjänster som stöder företagare som står i beråd att köpa eller sälja sitt företag. Utbildningarna kan även vara ämnade för aktörer som stöder och rådgiver personer och företag i ägoskiftesprocessen.
  • Utveckla kompetens hos utbildningsanordnarnas personal för att känna till de centrala frågorna i ägoskiftesprocessen, vilka aktörer som verkar och stöder i processen och specifikt i Österbotten samt kunna identifiera potentiella övertagare av företag bland studerande.
  • Fördjupa och utöka samarbetet och rollfördelningen i de nätverk som agerar i ägoskiftesfrågor nationellt och i Österbotten.

Målgrupp
De centrala målgrupperna i projektet är köpare och potentiella övertagare av små och medelstora företag, men också säljare och potentiella säljare, aktörer som verkar och stöder i processen, samt utbildningsanordnarnas personal.

Projektledare
Björn Brännbacka, bjorn.brannbacka@yrkesakademin.fi, tfn 044 750 3294

Finansiärer
Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen med 25 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 75 % av finansieringen.

Nätverkets gemensamma webbsidor
Information om genomförandenätverket, gemensamt material och presentation av projektet.

Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)