Arbetslivslärande

Projekttid: 01.10.16 31.12.17

Målgrupp

Lärare, utbildare arbetslivsrepresentanter. Studerande och examinander har största nyttan av utvecklingsarbetet.

Beskrivning:

 • Projektets mål är att utveckla arbetslivssamarbetet hos undervisnings- och handledningspersonal, så att arbetet görs enligt fyra skeden.  
 • Inledningsskedet för lärare/utbildare och representanter från arbetsplatsen (arbetsplatshandledare/bedömare/arbetsplatsutbildare) diskussioner kring hur examens-grunderna kan förverkligas på arbetsplatsen i samband med IA och yrkesprov. Kartläggning påbörjas (vilka arbetsuppgifter som kan göras?) I det här första skedet görs även en grov kartläggning av utbildade arbetsplatshandledare/bedömare på arbetsplatsen
 • Utvecklingsskede I. En lärare/utbildare besöker arbetsplatsen under några (1-3) dagar för att samtidigt stöda och hjälpa arbetslivsrepresentanterna med att kartlägga förverkligandet av examensgrunderna under IA. Utbildningen/fortbildningen av arbetsplatshandledare/ bedömare påbörjas. Lärares uppgifter och i rollen som stöd- och handledningsperson när hen är ute på arbetsplatserna. Läraren/utbildaren den studerande handleder och stöder den som är på IA. 
 • Utvecklingsskede II. Diskussioner förs på arbetsplatserna gällande arbetssäkerheten och anmälan för farliga arbeten för unga.
 • Resultatskedet. Kompletteringar görs till det IA-material (t.ex. digitala IA-handböcker för lärare/utbildare), Digitala verktyg (checklista, kartläggningsverktyg, annat aktuellt material) görs för att stöda det pedagogiska förarbetet som ska göras i samband med inledningen av en inlärningsperiod. Det digitala verktyget testas inom 1-2 pilotbranscher och utvärderas tillsammans med arbetslivets representanter. 
 • Utbildningen av arbetsplatshandledare/bedömare slutförs. Lärarens roll/uppgift vid arbetsplatserna klargörs och förs in till aktuella  uppgiftsbeskrivningar.  
Kontaktperson:
 • Thomas Fant thomas.fant@yrkesakademin.fi 050-407 00 50
Partner:
 • Axxell, Optima, Yrkesinstitutet Prakticum
Finansiär:
 • Undervisnings- och kulturministeriet
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • 06-324 2000
 • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)