Arbetslivssamverkan

Projekttid: 01.02.11 30.06.14

Målgrupp

Lärare, utbildare, studiehandledare, stöd- och handledningspersonal, yrkesmänniskor som deltar i undervisningen, bedömare och handledare vid arbetsplatserna samt övriga aktörer som bidrar till att utveckla samarbetet mellan arbetsliv och yrkesläroanstalt.

Beskrivning:

Projektet utvecklar yrkesutbildningen till att bli mera arbetslivsinriktad genom lärares arbetslivsperioder, utbildar totalt 250 st nya arbetsplatshandledare/bedömare, fortbildar arbetsplatshandledare/ bedömare.

Arbetslivsperioden är 2-6 veckor med en av följande målsättning:

  1. Grundutbildar/fortbildar arbetsplatshandledare/bedömare
  2. Lärarna kartlägger sina utvecklingsbehov inför arbetslivsperioderna. Både substanskompetens och kunskaper om arbetsprocesser i förhållande till läroplanens, arbetslivets behov. Den enskilda lärarens kompetensbehov bör stärkas.
  3. En kartläggning av hur företag kan erbjuda en inlärningsplats som motsvarar läroplanernas innehåll
  4. Möjligheter till fortsatt samarbete kartläggs (underleverantörsarbeten, utnyttjande av experter)

Wiki hemsida

Kontaktperson:
  • Thomas Fant, 050 407 00 50, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Finansiär:
  • ESF / UBS
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)