Bästa möjliga handledning

Projekttid: 02.06.15 29.12.16

Målgrupp

Den stora målgruppen består av lärare, ansvarige handledare, speciallärare, stöd och handledningspersonal samt skolans ledning och utvecklingspersonal. Den mindre målgruppen består av studerande, studerandeförenings- och tutoraktiva.

Beskrivning:

Projektets målsättning är att

  1. Uppdatera handledningsplanen så att den motsvarar de krav, behov och den kvalitet som eftersträvas i och med den nya studerandevårdslagen och ibruktagandet av de reviderade examensgrunderna och utgående från UBSs kriterier för god handledning. Målet är att stöda åtgärder för att stärka genomströmningen och minska avbrottsprocenten inom våra skolor. Ett speciellt målområde i detta är studerandes delaktighet i form av studerandeförenings- och tutorverksamhet.
  2. Klargöra skillnaderna mellan handledning och studiehandledning genom att göra upp arbetsbeskrivningar och -modeller för de olika involverade parterna, utbilda personalen i användningen av dessa modeller.
Kontaktperson:
  • Harriet Bystedt, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Projektet är ett samprojekt. Som koordinator fungerar Optima och som samarbetsparter Kaustisen evankelinen opisto, Sedu, Kpedu och VAO
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)