Fysisk aktivitet och välmående genom e-Sport

Projekttid: 04.11.16 31.12.17

Målgrupp

Lärare och studerande som deltar i utvecklingen av e-Sport med fokus på fysisk aktivitet och välmående.

Beskrivning:

Målsättningen är att bygga upp ett eSports nätverk inom utbildningssektorn. Det finns inte skolnätverk eller regelverk inom sporten och projektet skapar en gemensam grund för den inom yrkesutbildningen. Projektet vill ge studerande bättre balans mellan datorspelande, kost, vila och motion. Genom dessa kunskaper nås en positiv inlärningseffekt i studerandes prestationer som helhet. Projektet strävar även till att utveckla uppförandekoden inom eSport, såsom nätetikett, jämlikhet och tolerans.

Mål 1: Nätverk inom e-Sport

Målet är att delta i uppbyggnaden av ett e-Sports nätverk som koncentrerar sig på pedagogisk utveckling av e-Sport; att lära sig av varandra och att sprida goda modeller. YA vill vara med och utforma en uppförandekod som omfattar bla. nätetikett, jämlikhet mellan spelare, tolerans och integration.

Mål 2: Välmående inom e-Sport

Målet är att ge yrkesstuderande bättre balans mellan datorspelande och kost, sömn, motion etc. och genom dessa kunskaper nå en positiv inlärningseffekt som syns i studerandes studieprestationer. Ett centralt mål är också att lyfta fram och bekämpa risker och möjliga negativa effekter av addiktivt elektroniskt spelande.

Mål 3: e-Sport i kursverksamhet

Delta i en e-Sport turnering/tävling mellan samarbetsorganisationerna. Ta del av utvärderingar och benchmarka hur de andra samarbetspartnerna planerar att integrera e-Sport i sina utbildningar.

 

Kontaktperson:
  • • Harriet Bystedt och Kim Vesterbacka, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Projektet är ett samprojekt. • Som koordinator fungerar Prakticum och som samarbetsparter Inveon, Point College och Optima
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsprojektet
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)