Boden

Boden

Projekttid: 03.08.15 31.10.18

Målgrupp

Boden riktar sig i första hand till företagare på landsbygden och deras arbetskraft, men samarbetar även med andra projekt och producerar material för bland annat utbildare, elever, organisationer, föreningar och myndigheter. Vi erbjuder våra tjänster uta

Beskrivning:

Projektets målsättning är att

- främja utveckling och utbildning på landsbygden genom att skapa en informationsbank fylld av lärmöjligheter

- bli en central informationskanal och en träffpunkt för landsbygdens aktörer

Projektets verksamhet

Skapa en webbaserad plattform för landsbygdsnäringarna genom att bland annat erbjuda live-sändningar från seminarier, videomaterial från föreläsningar, kursmaterial online, reportage och information riktade till landsbygdens aktörer.

Samarbete

Landsbygdens aktörer, myndigheter, organisationer och andra landsbygdsprojekt engageras i projektet Boden för att uppnå målsättningarna och utveckla tjänster och verktyg som direkt bidrar till landsbygdsaktörernas aktivitet och verksamhet.

Till de organisationer Boden samarbetar tätt med hör NTM-centralen i Österbotten, Dynamo, ProAgria Lantbrukssällskapet, Österbottens svenska producentförbund, Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening, Aktion Österbotten och Skogscentralen.

 

 

Kontaktperson:
  • Kim Varstala (projektledare) kim.varstala@yrkesakademin.fi 044 750 3247
Partner:
  • Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur / YA! Yrkesakademin i Österbotten
Finansiär:
  • Landsbygdsprojektet Boden finansieras till 100 procent genom medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), kanaliserade genom Närings, trafik- och miljöcentralen i Österbotten.
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)