Botnia Quality

Projekttid: 07.12.15 31.12.16

Målgrupp

Lärare, utbildare, stöd- och handledningspersonal, utbildningschefer, ledningen/beslutsfattare, samarbetsnätverkets deltagare

Beskrivning:

Projektet har som mål att:

- Göra upp utvecklingsplaner utgående från det av UBS uppgjorda utvärderingsinstrumentens resultat (identifieringen av förbättringsmöjligheter och styrkor, uppgörande av utvecklingsplan, genomförande och uppföljning)

- Vidareutveckla och pilotera processen för intern revision, sprida info och goda erfarenheter gällande processerna kring den interna revisionen både internt och externt.

- Utveckla ett system för riskhanteringen i organisationen, som kan testas och efterhand förbättras (identifiering och hantering).  

 

Kontaktperson:
  • Harriet Bystedt, 050 336 82 80, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Optima fungerar som koordinator och VYI, VAKK och Folkhälsan utbildning som samarbetsparter
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsprojektet
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)