DIGITOP

Projekttid: 14.12.15 31.12.17

Målgrupp

lärare, utbildare och handledare vid arbetsplatserna

Beskrivning:

Genom projektets åtgärder skapas moderna förutsättningar för studerande att uppnå individuella mål med stöd av utbildade arbetsplatshandledare. Lärares kontakt-nätverk till arbetsplatserna stärks under de arbetslivsmoduler som lärare förverkligar enskilt eller i samarbete ute på arbetsplatserna.​

Målen för utvecklingsprojektet är:​

 • Öka och stärka den digitala handledningen av lärande på arbetsplatsen, så att både studerandes, arbetsplatsens/arbetsplatshandledarens och lärarens/utbildarens mål beaktas
 • Testa olika digitala handledningsmetoder och verktyg som inte är beroende av tid och plats både i handledningen i undervisningen och handledningen på arbetsplatsen  
 • Utveckla genomförandet av arbetsplatshandledarutbildningen, så att den beaktar de digitala modeller och verktyg som finns och är ändamålsenliga att använda
 • Synliggöra och höja kvaliteten på lärandet och kompetensen på det lärande som sker på arbetsplatsen genom att använda olika slag av digitala verktyg
 • Sänka tröskeln för olika slag av samarbete med arbetsplatserna via olika digitala lösningar
 • Utnyttja digitala möjligheter i handledningen för att få en så autentisk lärmiljö som möjligt
Kontaktperson:
 • Thomas Fant, 050 407 00 50, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
 • Projektet genomförs i samarbete med Vasa yrkesinstitut, VAKK, Ammattiopisto Lappia, Keski- Pohjanmaan ammattiopisto, Optima, Lapin ammattiopisto, Sedu och Rannikko-Pohjanmaan oppisopimustoimisto​
Finansiär:
 • Undervisnings- och kulturministeriet
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • 06-324 2000
 • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)