ECVET Expert

Beskrivning:

ECVET Expert

ECVET Expert-verksamheten i Finland

ECVET Expert -verksamheten påbörjades år 2010 på initativ av EU-komissionen för att stöda den nationella tillämpningen av det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET).

I Finland är det CIMO tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen som ansvarar för ECVET Expert-verksamheten. Vid Utbildningsstyrelsen finns en kontaktpunkt som ansvarar för den nationella implementeringen av ECVET. ECVET Expert-verksamheten finns även i 24 andra europeiska länder.

ECVET Expert-verksamheten genomförs i nära samarbete med utbildningsarrangörerna. I Finland har vi valt totalt 13 sakkunniga inom yrkesutbildningens internationella samarbete och mobilitetsfrågor som experter. De utsedda experterna har omfattande erfarenhet av även bland annat FINECVET och Leonardo-projekt.

ECVET Experterna

• informerar och ger utbildning om tillämpning av systemet och de möjligheter ECVET medför

• ger råd hur Leonardo-programmet kan utnyttjas för att tillämpa ECVET

• arrangerar seminarier och mindre tillställningar inom sitt område

YA medverkar aktivt i denna verksamhet och internationella koordinatorn är en av de nationella ECVET Experterna med ansvar inom den svenskspråkiga yrkesutbildningen. Experterna kan också bjudas in till olika tillställningar för att presentera och ge utbildning om tillämpningen av ECVET. Inbjudan kan skickas direkt till experterna.

Kontaktperson:
  • Internationell koordinator och nationell ECVET expert Susanna Vestling +358 500 440 586
Finansiär:
  • CIMO
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)