EkoNU

Beskrivning:

Projektets målsättning är att

  • öka intresset för ekologisk produktion för att möta den växande efterfrågan på ekoprodukter
  • höja konkurrenskraften i den ekologiska branschen hos projektets målgrupp 

Projektets verksamhet
”EkoMentorskap”, informationsförmedling, utvecklande av samarbete och startande av samarbetsringar, höjning av kompetens, startande av demonstrationsodlingar samt samarbete med nationella och internationella aktörer inom den ekologiska näringen. Den planerade verksamheten baserar sig på de uppgifter och åsikter som kom fram i förstudieprojektet Eko.nu.

Målgrupp
Projektet riktar sig i huvudsak till svenskspråkiga jordbruksproducenter i den ekologiska branschen i regionerna Österbotten och Nyland.

Samarbete
De bakomliggande organisationerna till projektet Eko_Nu! är Österbottens svenska producentförbund r.f., Nylands svenska producentförbund r.f., Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f., Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. och Yrkesakademin i Österbotten.
Samarbetspartners är Österbottens och Nylands Svenska lantbrukssällskap, Finska Hushållnings-sällskapet och övriga ProAgria enheter som ger rådgivning till projektets målgrupp. ProLuomu r.f., Luomuliitto, Luomutietoverkko, Finlands svenska Marthaförbundet.

Ekonu Hemsida

 

Projektägare
YA! Yrkesakademin i Österbotten

Projekttid
1.1.2012 - 31.12.2014

Projektet finansieras av
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten / EUGFJ

Kontaktuppgifter
Ann-Sofi Ljungqvist (projektledare)
YA! Yrkesakademin i Österbotten
tfn 044-750 3220

Micaela Ström
tfn 044-380 7771

Thomas Snellman
tfn 040-827 3549

ekonu logobalk webb 700

Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)