EkoNu 2015-2018

Projekttid: 01.09.15 31.08.18

Beskrivning:

Projektets målsättning är att

Inspirera och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter i den ekologiska livsmedelskedjan d.v.s. från jord till bord genom informationsförmedling

Höja kompetensen hos målgruppen så att konkurrenskraften och lönsamheten för ekologisk odling och -produktion förbättras och stärks

Skapa och stärka samarbetsnätverk till stöd för utvecklingen av den ekologiska branschen

Projektets verksamhet

”EkoMentorskap”, informationsförmedling inom ekokedjan, utvecklande av samarbete och startande av samarbetsringar, höjning av kompetens, startande av demonstrationsodlingar samt samarbete med nationella aktörer inom den ekologiska näringen.

Målgrupp

Projekts huvudsakliga målgrupp är svenskspråkiga ekoproducenterna i Österbotten, Egentliga Finland och Nyland.  Projektet vänder sig även till ovan nämnda regioners primärproducenter och läroanstalter inom naturbruk, som söker information om t.ex. övergång till ekologisk odling och/eller – produktion. Projektet riktar sig också till konsumenter, storkök, restauranger av ekologiska produkter och indirekt till övriga inom ekologiska kedjan t.ex. till livsmedelsförädlare, handeln, maskinförsäljare mm.  Österbotten, Egentliga Finland och Nyland.

Samarbete

De bakomliggande organisationerna till projektet EkoNu! är Österbottens svenska producentförbund r.f., Nylands svenska producentförbund r.f., Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f., Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. och Yrkesakademin i Österbotten.

Samarbetspartners är Österbottens och Nylands Svenska lantbrukssällskap, Finska Hushållnings sällskapet och övriga ProAgria enheter som ger rådgivning till projektets målgrupp. Andra projekt eller organisationer som arrangerar ekologisk verksamhet till samma målgrupp i Finland t.ex. ProLuomu r.f., Luomuliitto, Österbottens ekologiska förening och övriga organisationer eller företag med nära anknytning till målgruppen t.ex. livsmedelsföretag, försäljare, Finlands svenska Marthaförbundet r.f., närmatsprojekt i regionerna.

Kontaktperson:
  • Ann-Sofi Ljungqvist (projektledare) YA! Yrkesakademin i Österbotten tfn 044-750 3220
Finansiär:
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, Nyland och Österbotten / EUGFJ

Relaterade projekt:

EkoNU
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)