En bra start i Österbotten

Projekttid: 01.01.16 30.06.18

Målgrupp

Nyanlända samt personer som i nuläget befinner sig utanför systemet

Beskrivning:

 Delmål YA!:          

  • Utbilda samhälls- och hälsokommunikatörer som genomför inledande utbildning för nyanlända på deras egna modersmål
  • Utarbeta kartläggningsverktyg som komplement till redan befintliga verktyg för inledande kartläggning. Kartläggningsverktygen och modellen följer samma struktur som finska testipiste.eu
Kontaktperson:
  • Projektledare Jonna Grangärd, jonna.grangard@yrkesakademin.fi, tfn 050-303 62 59
Partner:
  • I projektet medverkar Vasa stad, Yrkesakademin i Österbotten, integrationsenheten i Jakobstadsnejden och Vörå kommun, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård samt samt Österbottens förbund.
Finansiär:
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland/ Europeiska socialfonden
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)