Energiakademin -pilot 2

Projekttid: 01.01.15 31.12.15

Målgrupp

Projektet riktar sig till exportföretagen och deras underleverantörer i Vasaregionen samt studerande vid Yrkesakademin i Österbotten.

Beskrivning:

Energiakademin – pilot 2 är ett delprojekt i ett landsomfattande utvecklingsprogram och nätverk bestående av utbildningsanordnare inom den grundläggande yrkesutbildningen. Den övergripande gemensamma målsättningen är att skapa nya, bestående samarbetsmodeller mellan yrkesutbildare och exportindustrin i Finland för att säkra tillgången på kompetent arbetskraft.

I Vasaregionen finns Norden ledande koncentration av energiteknologi med över 10 000 anställda. Över 70 % av företagens produktion och tjänster exporteras. Av Finlands totala energiteknologiexport kommer knappt 30 % från regionens företag.

Genom Energiakademi – pilot 2 fortsätter Yrkesakademin det arbete som utförts i programmets första skede att tillsammans med energiklustrets företag utveckla arbetet med flexibla lärstigar och samarbetsmodeller inom energiteknik

Kontaktperson:
  • Björn Brännbacka, bjorn.brannbacka@yrkesakademin.fi, tfn 044 750 3294
Finansiär:
  • Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen med 75 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 25 % av finansieringen.
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)